Skribent

Jesper Ahlin Marceta

Replik: Matti och Onn uppvisar liberal naivitet om politisk debatt

Läs även: Det öppna samtalet och dess fiender Oscar Matti och Wilhelm Onn tar i Liberal Debatt (10/4 2020) ställning för att debattera med högerextrema. Som exempel använder de debatten mellan mångsysslaren Alexander Bard och Gustav Kasselstrand, partiledare för de … Fortsättning