Skip to content
Foto: Unsplash
Foto: Unsplash
Idé | Moderaterna

M förvaltar bara den amerikanska friheten

Hösten 2020 presenterade Moderaternas programkommitté sitt förslag till partiets nya idéprogram. I idéprogrammet formuleras en utpräglat amerikansk frihetsidé. Frihet är för M, liksom för amerikaner, att leva sitt liv utan inblandning från politiken.

Missförstå mig inte: jag gillar det. Men den amerikanska föreställningen om frihet fångar inte hela frihetens natur.

Revolutionen som bröt ut på den nordamerikanska kontinenten under andra hälften av 1700-talet var till en början ett brittiskt inbördeskrig. Kolonisatörerna i väst betraktade sig själva som britter. När de reste sig mot kronans makt var det inte för att skatterna var för höga eller för att de inte längre ville vara engelsmän. De ville ha frihet.

För revolutionärerna betydde frihet medbestämmande. De ville inte vara underställda en godtycklig maktutövning på andra sidan Atlanten, utan krävde en jämlik del i det brittiska imperiets politiska beslutsfattande.

Kravet var en geopolitisk atombomb. Om kolonisatörerna fick sin vilja igenom skulle imperiets politiska centrum flyttas alltför långt från de brittiska öarna. Det betydde krig.

Till liberalismens arv från den amerikanska revolutionen hör ett motstånd mot avlägsna maktkoncentrationer. När revolutionärerna sedan blev amerikaner slog de vakt om delstaternas, städernas och familjernas självständighet. En amerikan stod ensam stark.

Detta arv ekar genom förslaget till ett nytt moderat idéprogram. Moderaterna drömmer den amerikanska drömmen.

Men 1700-talets revolutionärer var i uppbrottets tid ännu inte amerikaner. De var republikanska engelsmän och närde en helt annan föreställning om frihet än den amerikanska. Revolutionärerna ville ha inflytande. Deras frihetsideal grundades inte i protester mot politik utan i en strävan efter ett jämlikt deltagande i den politiska maktutövningen.

Det republikanska frihetsbegreppet ligger till grund för medborgerliga plikter: gripbara skyldigheter för den enskilde människan att förvalta den politiska gemenskapen, att bidra till skötseln av samhället. Allt sådant lyser med sin frånvaro i det moderata förslaget till idéprogram.

Moderaterna söker förvalta den amerikanska föreställningen om frihet. Men också bara den. De revolutionära republikanernas frihet genom jämlikt medbestämmande i politiken är i Moderaternas idéprogram så gott som bortglömd. Moderaterna försvarar i första hand dem som vill dra sig undan till sin egen lilla vrå utan hänsyn till det omkringliggande samhället. De stöttar människans rätt att strunta i sina medborgerliga plikter. Är det vad Sverige behöver i dag?