Skip to content
Gustav Kasselstrand. Foto: Carl Ridderstråle (CC BY 4.0)
Gustav Kasselstrand. Foto: Carl Ridderstråle (CC BY 4.0)
Debatt | Högerextremism

Replik: Matti och Onn uppvisar liberal naivitet om politisk debatt

Oscar Matti och Wilhelm Onn tar i Liberal Debatt (10/4 2020) ställning för att debattera med högerextrema. Som exempel använder de debatten mellan mångsysslaren Alexander Bard och Gustav Kasselstrand, partiledare för de högerextrema Alternativ för Sverige (AfS), i maj 2019.

Jag anser att Bard inte borde ha debatterat med Kasselstrand – liksom att liberaler sällan, kanske till och med aldrig, borde debattera med högerextremister.

”När varje uppfattning kan yttras men också kritiseras, får vi bästa tänkbara granskning”, skriver Matti och Onn. ”Liksom vi får den bästa produkten på marknaden genom fri konkurrens så får vi de bästa idéerna genom öppet samtal.”

De två liberalerna citerar filosofen John Stuart Mill, vars försvar av yttrandefriheten hör till filosofihistoriens viktigaste. Mill menade att en fri debatt leder oss närmare sanningen. Om vi hindrar falska uppfattningar från att uttryckas, skrev han, berövar vi också oss själva det tydliga och livfulla intryck vi får av det sanna när det möter det falska.

Men Matti och Onn har liksom Mill en naiv syn på politisk debatt. Det är möjligt att vi får ett tydligt och livfullt intryck av sanningen i en debatt där alla deltagare eftersträvar just sanning – men i en debatt där den ena parten deltar av helt andra skäl hamnar sanningen i skymundan.

Kasselstrand debatterade inte mot Bard för att diskutera AfS politik. Han gjorde det snarare för att få bra bilder på sig själv tillsammans med en folklig kändis.

Högerextrema använder inte politisk debatt som liberaler gör. Vi liberaler debatterar just av sådana skäl som Matti, Onn och Mill framför: vi tror på förnuftets styrka och på möjligheten att göra moraliska och sociala framsteg tillsammans. Men högerextrema debatterar för att vinna legitimitet. De använder det liberala debattformatet strategiskt – helt ointresserade av debattens innehåll – i en långsiktig kamp för att förvandla den offentliga bilden av sig själva till en grupp med legitima politiska anspråk.

Debatter med högerextrema bidrar inte till sanning, insikt och kunskap. I stället bidrar de till den högerextrema politiska kampen. Det är inte bara en ”risk” att liberaler legitimerar högerextremisterna genom att debattera med dem, det är extremisternas politisk-strategiska syfte och debattens huvudsakliga samhällseffekt.

Vill man lära sig något om AfS ska man inte debattera med dem utan läsa en bok om fascism, populism och främlingsfientlighet. Annars låter man sig utnyttjas.

Jesper Ahlin Marceta

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt!

Var inte naiv om yttrandefriheten

Borde vi tolerera låtsastidningarna?

Det öppna samtalet och dess fiender

Slutreplik: Walkover är inget alternativ