Skip to content
Foto: Jesper Ahlin Marceta
Foto: Jesper Ahlin Marceta
Ledare | Linjeförklaring

På djupet och framåt

I och med det här numret har På djupet-redaktionen fått en ny redaktör – Jesper Ahlin Marceta. I På djupet-redaktionen sitter också fortsatt Karin Zelano och Elias Collin. Tillsammans vill vi ge Liberal Debatts läsare en djupdykning i viktiga politiska frågor.

Det är också med respekt för läsarna som vi har formulerat en linjeförklaring för På djupet. Förklaringen tar sin början i en kritisk tolkning av vår samtid.

Politiska tänkare med olika ideologisk hemvist har de senare ställt snarlika diagnoser på samhället: den liberaldemokratiska världsordningen är utmanad eftersom den inte tar tillräcklig hänsyn till människans sociala natur och därför misslyckas med att ge människan en meningsfull tillvaro. På ett ungefär.

Botemedlet skiljer sig mellan olika tänkare. Konservativa söker en väg framåt (bakåt?) i tradition och religion, socialister i ekonomisk jämlikhet. Genom de ideologiska lägren skär också nationalistiska, feministiska och gröna linjer – alla med betoning på olika samhällsprocesser som sägs behöva hämmas eller främjas.

Liberaler har i stor utsträckning stått utanför denna övning i att ställa diagnos. Det finns undantag, särskilt inom den internationella akademiska diskursen, men generellt sett ligger liberalismen ett steg efter. Många liberaler saknar förståelse för vår samtid och därför också lösningar på dess problem.

Vi vill att På djupet ska bli ett forum för ny liberal idéutveckling. Det ska inte vara ett utrymme där gamla dogmer upprepas, utan ett där nya tankar kan prövas. Därför vill vi att På djupet-sidorna

  • i första hand är framåtblickande
  • välkomnar ideologisk kreativitet
  • strävar efter att förankra den ideologiska debatten i aktuell forskning

I det första På djupet med Jesper som redaktör skriver vi om konflikten mellan stad och landsbygd. En av texterna handlar om Sverige. Den redogör för forskning som visar att det inte finns någon växande eller betydande polarisering mellan stad och landsbygd här. Den andra texten handlar om Frankrike – ett land som tvärtom präglas av djupa politiska konflikter mellan stad och land.

Det är vår förhoppning att alla läsare ska lära sig någonting nytt varje gång ni läser På djupet-sidorna. Att ni känner er stimulerade att tänka ideologiskt och inspirerade att tänka liberalt.

God läsning, önskar vi i På djupet-redaktionen!