Skip to content

Om oss

Liberal Debatt är en partipolitiskt obunden idétidskrift som startades 1948 och ges ut av stiftelsen Liberal Debatt. 

Tidskriften strävar efter att ge oväntade perspektiv på relevanta ämnen och relevanta perspektiv på oväntade ämnen. Detta gör vi genom fördjupande reportage, spänstiga debattartiklar och tänkvärda essäer i tidskriften, genom utgivning av bokserien Liberal Idédebatt och genom seminarier och sociala tillställningar som ger liberaler möjlighet att mötas utanför spalterna.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Matilda Molander. Kontakta redaktionen

Tidskriften Liberal Debatt utges av Stiftelsen Liberal Debatt. Läs mer här

Vill du skriva i Liberal Debatt? Vi publicerar välskrivna texter som ger oväntade perspektiv på relevanta ämnen och relevanta perspektiv på oväntade ämnen. Läs mer här

Om Liberal Debatt
Om Liberal Debatt

Om oss

Liberal Debatt är en partipolitiskt obunden idétidskrift som startades 1948 och ges ut av stiftelsen Liberal Debatt. 

Tidskriften strävar efter att ge oväntade perspektiv på relevanta ämnen och relevanta perspektiv på oväntade ämnen. Detta gör vi genom fördjupande reportage, spänstiga debattartiklar och tänkvärda essäer i tidskriften, genom utgivning av bokserien Liberal Idédebatt och genom seminarier och sociala tillställningar som ger liberaler möjlighet att mötas utanför spalterna.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Matilda Molander. Kontakta redaktionen

Tidskriften Liberal Debatt utges av Stiftelsen Liberal Debatt. Läs mer här

Vill du skriva i Liberal Debatt? Vi publicerar välskrivna texter som ger oväntade perspektiv på relevanta ämnen och relevanta perspektiv på oväntade ämnen. Läs mer här

Stiftelsen Liberal Debatt

Den liberala idétidskriften Liberal Debatt ges ut av Stiftelsen Liberal Debatt.

Ordförande i Stiftelsens styrelse är Bengt Westerberg, vice ordförande Ulf Isaksson och övriga ledamöter Annika Sundström, Carl Lagerqvist, Gabriel Urwitz, Hanna Wagenius, Jan Friedman, Lars Leijonborg, Lennart Nordfors, Lennart Rydberg, Martin Ådahl, Natalia Rylander, Per Josefsson, Pontus Bonnier och Susanne Nyström.

Liberal Debatt genom mer än sju decennier

Tidskriften Liberal Debatt grundades 1948 av Sveriges Liberala Studentförbund, en partipolitiskt fristående organisation. I dess första nummer slog redaktören Åke Gafvelin fast att frihets- och rättsprinciperna är liberala ledstjärnor och att demokratin är det enda godtagbara styrelseskicket.

Tidskriften drevs med stor självständighet under femtio- och sextiotalen med redaktörer som Per Hilding, Olle Gellerman, Kai Henmark, Hans Hederberg, Lars Furhoff och Per Gahrton.

År 1969 överfördes tidskriften till den nybildade Stiftelsen Liberal Debatt. Kort därefter fick tidskriften en redaktion med bas i Umeå, vars politiska inriktning efterhand blev allt mindre liberal och mer socialistisk. Liberal Debatt döptes år 1972 av redaktionen om till Frihetlig Socialistisk Tidskrift.

Under år 1973 nystartades emellertid tidskriften Liberal Debatt av Stiftelsen under Magnus Lagerkvists ledning. Magnus var styrelse-ordförande under ett par decennier och efterträddes först år 1992 av Johan Schück. 

Flera olika personer avlöste därefter varandra på posten fram till år 2009 då ordförandeskapet övertogs av Staffan Thorsell, som kom att stanna på posten under tolv år. Sommaren 2021 efterträddes han av Bengt Westerberg. 

När tidskriften år 1973 rekonstruerades blev Olof Kleberg dess redaktör. Sedan dess har ett tjugotal olika redaktörer ansvarat för tidskriften, i regel under ett par år. Under större delen av åttiotalet innehades redaktörsposten emellertid av Jan-Otto Modig och 2013-19 av Gabriel Ehrling Perers. Med Sofia Nerbrand fick tidskriften år 2000 för första gången en kvinnlig redaktör och ansvarig utgivare. Sedan hösten 2019 är Emma Høen Bustos och Matilda Molander tidskriftens redaktörer.

Liberal Debatt har nu alltså funnits som politisk idétidskrift i snart tre kvarts sekel. Dess roll och betydelse har av naturliga skäl skiftat under denna tid. Även till det yttre har den fortlöpande förändrats. Men under hela sin historia har den burits fram av ett starkt personligt engagemang hos dess redaktörer, skribenter och läsare. Trots begränsade ekonomiska resurser har tidskriften fyllt – och fortsätter att fylla – en viktig funktion som oberoende debattorgan för alla som, inom och utom partipolitiken, är intresserade av liberala idéer.

Sedan några år tillbaka publicerar tidskriften också böcker i serien Liberal idédebatt. Utgivningen har möjliggjorts genom en generös donation av Ingemund Hägg. Redaktör för bokserien är Gabriel Ehrling Perers.

Liberal Debatts chefredaktörer genom tiden

Åke Gafvelin (1948:1-1950:6)
Göran Lindahl (1951:1-1953:1)
Per Hilding (1953:2-1956:1)
Sigfrid Bengtsson (1956:2-1956:7/8)
Göran Lindahl (1957:1-1957:4)
Olle Gellerman (1957:5-1958:4)
Kai Henmark (1958:5-1960:1)
Hans Hederberg, Ernst Klein (1960:2-1961:1)
Hans Hederberg (1961:2-7/8)
Lars Furhoff (1962:1-1963)
Nils-Eric Sandberg (1964:1)
Arne Granholm, Kjell Goldmann, Nils-Eric Sandberg (1964:2-1965:1)
Thomas Hall, Hans Nestius (1965:2-1967:1)
Per Gahrton (1967:2-1968:5)
Ingvar Wik (1968:6-1970:2)
Staffan Sundin (1970:3-1971:3)
Jörgen Ohlsson (1971:4/5-1972)
Olof Kleberg (1973:1-1978:4)
Bertil Ekerlid (1978:5/6-1980:2)
Johan Schück (1980:3-1981:3)
Peter Götell (1981:4-1982:3)
Jan-Otto Modig (1982:4-1990:2)
Torbjörn Pettersson (1990:3-1991:4)
Erik Wassén (1991:5-1994:7)
Mats Sahlin (1995:1-1999:7)
Sofia Nerbrand, Peter Wolodarski (2000:1-2001:2)
Sofia Nerbrand (2001:2-2002:2)
Paula Werenfels-Röttorp (2002:3)
Karin Ekdahl (2002:4-2004:4)
Robin Govik, Rasmus Jonlund (2004:5-2005:5)
Robin Govik (2005:6)
Rasmus Jonlund (2006:1-2007:1)
Stina Morian (2007:2/3)
Patrick Krassén, Ida Thulin (2007:4-2009:6)
Carl Lagerqvist (2010:1-2011:4)
Caroline Lundström, Erik Åslin (2011:5-2013)
Gabriel Ehrling (2013:3-2019:4)
Matilda Molander, Emma Høen Bustos (2019:5-2022:1)
Matilda Molander (2022:2–)