Ledare

För EU och världen – i tiden

Text: Emma Høen Bustos & Gabriel Ehrling Perers

På flera sätt lever vi i en gränslös värld. Teknikens möjligheter driver dit, politikens problem håller tillbaka. Den traditionellt mer isolerade utrikespolitiken flyter också samman med den som uppehåller sig inrikes. 

Inom ramen för EU-samarbetet har vi förflyttat våra gränser. Samtidigt är nygamla sanningar, sådana som infann sig efter Kalla kriget, i upplösning. Av USA:s president Donald Trump. Av Rysslands Vladimir Putin. 

Med valet till Europaparlamentet för dörren är det uppenbart att även nationalismen numera i någon mån är gränslös. Unionskritiska högerpopulistiska partier samarbetar i dag över gränserna för att skaffa sig inflytande över EU-politiken. 

I april samlade Matteo Salvini från det italienska främlingsfientliga högerpartiet Lega företrädare från tyska AfD (Alternativ för Tyskland), Sannfinländarna och Dansk folkeparti för att bilda gemensam front inför valet. Salvini har utsett sig till Il capitano för Europas högerpopulistiska partier och vill med en »allians av Europas fädernesländer« lägga grunden för ett gemensamt EU-valmanifest. Samtidigt åker »ideologiska rådgivare« och »strategiska konsulter« i kosmopolitisk skytteltrafik mellan Washington, Bryssel och London för att dela erfarenheter och strategier om hur nationalismens och populismens budskap bäst kan spridas.

Den numer globala högerpopulismen är ett tecken i tiden. En brinnande motreaktion mot liberala och internationalistiska föreställningar om att bara vi träffas tillräckligt mycket, och blir tillräckligt beroende av varandra, så kommer vi att lösa problemen gemensamt.

I flera avseendet har det fungerat. För den urbana medelklassen i västvärlden – kalla dem »anywheres« eller »GAL:are« – är gränserna tunna och enkla att hoppa över. Förbrödringen med likar i London, Paris, New York, Hong Kong och Singapore har förmodligen aldrig varit större. 

Men hur får vi med resten på resan?

Det här är ett nummer om gränser. De som bör suddas ut, och de som bör stärkas.

Emma Høen Bustos, biträdande redaktör för Liberal Debatt

Gabriel Ehrling Perers, chefredaktör och ansvarig utgivare

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr