Skip to content
Kultur

Sagt om »Om falsk och äkta liberalism« av Lena Andersson

I början av mars släpptes Lena Anderssons »Om falsk och äkta liberalism«, den senaste delen av serien Liberal Idédebatt som möjliggjorts av en donation från Ingemund Hägg. Boken, som ges ut av Liberal Debatt och är en uppgörelse med vår tids nihilism, har blivit en succé. Här är några röster:

»Frihet för en identitetspolitiker kan vara att slippa ›vita blickar‹ eller få ›trigger warnings‹. Våra upplevelser äger vi förstås själva. Men allt ska som sagt inte sammanblandas med liberalism. Till skillnad mot identitetspolitikerns självupptagenhet ser liberalen bortom det egna jaget. Man accepterar att människor väljer själva, och i det ingår att göra ›fel‹ val.«

Sakine Madon i Upsala Nya Tidning (UNT (19/3)

»Andersson är mer träffsäker i sin kritik av teoribildningar som faktiskt ifrågasätter den objektiva verkligheten. Hon argumenterar övertygande för att kategorier är användbara. Det finns en värld bortom vår subjektiva förståelse av den och språkets uppgift är att beskriva någonting faktiskt existerande. Att det, som kritikerna av det här synsättet gärna påpekar, finns gränsdragningsproblem innebär inte att det är omöjligt att dela in världen i kategorier.«

Henrik Dahlqvist i Svenska Dagbladet (SvD 19/3)

»Vad Andersson efterlyser är en återgång till tänkandet, till logik och förnuftsstyrd reflektion. En insikt om att sanningen finns, att allting inte flyter, och att det grundförnuft varje människa är begåvad med räcker en god bit för att förstå hur tillvaron är beskaffad. Hon efterlyser en människa som tänker själv och som gör rimlighetsbedömningar – även för den händelse en färsk forskningsrapport inte skulle föreligga.«

Katarina Barrling i Svenska Dagbladet (16/3) 

»När författaren Lena Andersson i förra veckan presenterade sin bok »Om falsk och äkta liberalism«, utgiven av Liberal Debatt, varnade hon i slutet för att SD har börjat få rollen som det sunda förnuftets representanter. De ger begripliga svar på frågor som folk tänker på. IS-krigarna ska ut. Försvarsanslagen ska fördubblas. Staten ska understödja en enhetskultur för att öka sammanhållningen mellan nya och gamla svenskar (för övrigt ett ledtema även hos Angela Merkel). Ingen kan beskylla SD för att vara profilerade klimatpolitiker, men det kan svänga när som helst.«

PM Nilsson i Dagens Industri (17/3)

»Boken lär kritiseras för att hon hävdar sig ha rätt och menar att andra har fel. I det konsensussökande och rättspositivistiska Sverige är vi närmast uppfödda att se på sådana politiska sanningsanspråk som något kränkande, farligt och totalitärt. Den människa som är så förmäten att hen menar sig ha rätt enbart utifrån sitt eget omdöme och tänkande, har per definition fel. Jag menar att det är kritikerna som har fel.«

Mattias Svensson i Opulens (18/3)

»Själv tycker jag dock inte att liberalismen behöver ett aristoteliskt fundament för att finnas, det går precis lika bra att försvara friheten utifrån den empiriska slutsatsen att alla andra system är sämre och leder till större lidande och grymhet. Enligt Lena Andersson gör det mig till falskt liberal, men det får jag väl helt enkelt stå ut med.«

Isobel Hadley-Kampz i Dagens Nyheter (25/3)