På djupet – EU val 2019

Populister utan färdplan

Text: Anders Rehnberg

Att skriva en text om Brexit är vanskligt. Omvälvande förändringar kan ha skett mellan lunch och middag, eller mellan print och leverans. När denna text skrivs är läget kring Brexit oklart och vi vet inte när, hur eller ens om Storbritannien kommer att lämna EU. Uppemot en miljon britter demonstrerade nyligen för en andra folkomröstning och över fyra miljoner har skrivit under en namninsamling för att stoppa Brexit. Det enda vi egentligen vet är att vi inte vet vad som kommer att hända. Samtidigt finns det många lärdomar som håller över tid, en av dessa är att det är en dålig idé att gå ur EU. En annan är att den som vill göra det bör ha en plan för hur det ska gå till. 

Mitt EU-vurmande hjärta fylls med värme när jag kommer till en flygplats som skickar flyg inom EU från inrikesterminalen, ett av tusentals exempel på att vi inte bara är en löst sammansatt grupp av stater. Vårt medlemskap i EU har inneburit att vi bundit oss till andra länder. Det gäller resande, handel, produktregler och mycket annat. Vi reser fritt, ringer fritt, jobbar ganska fritt och behöver inte sätta oss på något halvdant hipstercafé för att ladda upp bilder under semestern. 

Den som trots detta bestämt sig för att gå ur EU bör ha ett förslag för hur det egna landet ska fungera i framtiden. Har man ingen kreativ lösning för att flytta landets geografiska position bör man också ha en idé om hur relationen till grannländerna ska se ut. Det är också lämpligt att ha en tanke om när man vill gå ur och hur själva utträdet ska ske.

Jag har respekt för brexitanhängarna. De har visserligen ofta fel i påståendena om vad alternativet skulle innebära och jag kan dessutom tycka att den som behöver ljuga för att övertyga någon om sin idé borde fundera över idéns styrka. 

Det är mycket som provocerar mig med Brexit, men det som ändå just nu skaver mest är brittiska politikers ansvarslöshet. Att de så kallade brexitörerna inte försökte hitta någon gemensam färdplan för utträdet inför folkomröstningen var svagt, men att man inte heller gjort det efteråt är absurt. Det i kombination med att den brittiska regeringen dröjde in i det sista med att söka mandat för den relation man vill ha till EU är huvudanledningarna till den cirkus vi sett på senare tid. 

Tyck gärna att ditt land ska lämna EU, men ha i så fall en plan för hur det ska gå till.

Anders Rehnberg är Liberala ungdomsförbundets och Liberalerna i Västsveriges kandidat till Europaparlamentet.

@RehnbergAnders

anders-rehnberg@hotmail.com

Fler artiklar av Anders Rehnberg

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr