Ledare

Vad vore världen utan öar?

Text: Gabriel Ehrling Perers & Matilda Molander

Waxholmsbåten till Sandhamn, lata dagar på klippor och stränder, sol och salta bad. Sommaren är öarnas tid. Små, välavgränsade paradis där vi kan leva fritt för en stund och glömma världen utanför.

Men i sommar har öarna dominerat även i tidningarna. Först kom »Brexit« och lade sordin på midsommarfirandet och vi blev smärtsamt påminda om att det inte är självklart att EU ska hålla ihop. Spaltmeter har skrivits om varför britterna röstade för att lämna, hur de ska lämna, om de verkligen kommer att lämna, och vad »Brexit« kommer att leda till. Förvirringen har varit stor men en sak står klart: Vår tids stora frågor handlar om gränser, och ingenstans blir de så tydliga som på öar. Avskilda från resten av världen kan de ha sin egen logik, sina egna system.

Mot slutet av sommaren var det i stället nyheten om fruktansvärda missförhållanden i Australiens flyktingläger på ön Nauru som satte känslorna i svall. Den iskalla kalkylen att medvetet behandla flyktingar illa för att statuera avskräckande exempel gav långt värre rysningar än höstvindarna och att det är just Australien som förvisar sina oönskade till en ö bortom havet känns som historiens ironi.

Öar kan vara antingen fängelser och tillflyktsorter, men är alltid i någon mån isolerade. Självvalt eller inte.

I detta nummer av LD kan du läsa om öars symboliska värde i litteraturen, om några av de underliga regler som tycks dyka upp särskilt ofta på just öar och om varför små ö-stater till syvende og sist ändå tenderar att vara relativt stabila demokratier. Slutligen försöker vi bli kloka på varför britterna lämnat oss. Är det liberalismen eller den europeiska unionen som förlorat sin lyskraft?

Utanför temat fortsätter också tidigare nummers debatt kring asylrättens framtid. I höst tittar redaktionen på frågor som rör social rörlighet, valet i USA och tryckfrihetens och publicistikens framtid. Har du en kul artikelidé – hör av dig!

Gabriel Ehrling, redaktör och ansvarig utgivare

Matilda Molander, ledamot av redaktionen och gästredaktör för numret

@gabrielehrling
@matildamolander
red@liberaldebatt.se

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr