Skip to content

Vad ska vi göra med djuren?


Nummer 3 / 2016

Vem styr den osynliga handen?

Marknader framhålls ofta som effektiva verktyg för att undkomma den godtycklighet som är förknippad med politiskt beslutsfattande. Men är marknader verkligen opersonliga? Gabriel Söderberg, fil. dr i ekonomisk historia, beskriver marknadsteknokraterna, de som håller i trådarna bakom den neutrala fasaden. I den politiska och ekonomiska debatten förutsätts marknader vara opersonliga. Godtyckligt maktutövande av byråkrater och […]

En oreglerad PR-marknad är ett hot mot demokratin

Samtidigt som dagstidningarna genomgår en smärtsam strukturomvandling så satsas allt större resurser på systematisk påverkan av nyhetsrapportering och politikutformning. Anna Tyllström, fil. dr i företagsekonomi, beskriver en ny verklighet och tänkbara anpassningar av demokratiska strukturer för att möta denna utveckling. Det är en vacker dag i maj i mitten av 2000-talet. Jag och ett 40-tal […]

Dags att inse faktum: Striden står inte mellan höger och vänster

I ljuset av Sverigedemokraternas framgångar har många röster höjts om betydelsen av att nu »vitalisera« konflikten mellan vänster och höger i svensk politik. Detta må fylla vissa terapeutiska behov, men är enligt Per Altenberg att bortse från det egentliga problemet. I början av 2016 varnade den tyske EU-kommissionären Günther Oettinger för att EU håller på […]

Stannar Sverige utan invandring?

Recension: »Utan invandring stannar Sverige« av Jesper Strömbäck (Volante, 2016) Världen blir allt mer rörlig. Allt fler människor har den kunskap, infrastruktur och ekonomi som krävs för att kunna flytta till ett annat land. En kvarts miljard människor bor i ett annat land än där de är födda, och trenden är stadigt ökande. En allt […]

»Rent-seeking«: Ett ständigt hot mot ekonomisk frihet

Att 100 000 människor behöver demonstrera mot löntagarfonder och socialisering av näringslivet känns i dag avlägset. Men är faran över? Jonas Grafström, doktorand i nationalekonomi, beskriver hur risken för så kallad »rent-seeking« alltid är överhängande. I vanliga fall går inte folk bananas när ett länsförbund i ett politiskt parti eller dess ungdomsförbund röstar igenom något […]

Liberal politik flyttar flyktinggränsen – inte tvärtom

Efter regeringens helomvändning i flyktingfrågan förra hösten har många i efterhand kritiska röster hörts i debatten. Till och med från liberalt håll har det hävdats att man i Sverige tidigare inte fick tala om migrationens utmaningar. Lennart Nordfors, fil. dr i statsvetenskap, varnar för en förenklad och ohistorisk analys. I Agenda framför arbetsmarknadsminister Ylva Johansson […]

»I dag ska i stället flyktingarna förhindras från att rasera välfärdsstaten. Det tycks som ett eko från förr.«

Svar till professor Anders Lindboms artikel ”En human flyktingpolitik bortom asylrätten” I Barbro Hedvalls bok Vår rättmätiga plats beskrivs hur rösträttskvinnorna i motpropagandan utmålades som svikare. De påstods strunta i barn och hem. På affischerna samsades gråtande barn med män som efter hårt arbete möttes av ostädade hem. Kampen mot kvinnors rättmätiga plats i samhället var dock […]

Så stoppar vi »bidöden«

En stor del av livsmedelsproduktionen är beroende av pollinering, vilket företrädesvis sker med bin. Därför verkar det ju ytterst oroväckande med rapporter om omfattande »bidöd« i USA. Men hur illa är det egentligen? LD bad Ingemar Fries, professor emeritus vid Sveriges Lantbruksuniversitet, att reda ut saken. Den ekosystemtjänst som insekter, framförallt bin, levererar genom att […]

Vi måste erkänna djurens rättigheter

I Sverige anses djurplågeri vara ett brott begånget mot allmän ordning, medan djuren själva i rättslig bemärkelse betraktas som saker. Det borde det bli ändring på menar Eva Diesen, forskare i juridik. I Sverige finns en nationell självbild av att ha djurvänliga lagar. I själva verket har vår lagstiftning svårt för att hantera frågor som […]

Därför slutade jag att vara vegetarian

Det hela började med att jag snöade in på hedonism. Som nybliven student var mitt intellekt tämligen lättmanipulerat. Jag slukade Peter Singer, Jeremy Bentham och Torbjörn Tännsjö och njöt av att reta upp folk på hemmafester och på LUF-kongresserna. Rättigheter? Nonsens på styltor! Livet går trots allt ut på att ha roligt, och vad ska […]

Ett slag för djuren som ingen tycker om

Vissa djur betalar vi dyra pengar för att ha i hemmet, andra avskyr vi. Att önska livet ur vildsvinsflocken som bökat upp gräsmattan må vara någotsånär »naturligt« – men har människan också »rätt« att göra sig av med hela arter? LD bad Mikael Karlsson, forskare i filosofi vid KTH och tidigare ordförande i Naturskyddsföreningen, om […]

Djurförsök: God pragmatism eller biologisk rasism?

Frågor om etiken i att använda och tillfoga djur lidande i medicinska syften lever nuförtiden en tämligen undanskymd roll. Men den är knappast mindre aktuell nu än under det plakatviftande 90-talet. LD:s biträdande redaktör Karin Zelano har undersökt både den pragmatiska och den mer kategoriska hållningen i frågan. »… därefter exploderar mejeribilar och köttfabriker i […]

Utmana myter om människor och djur

Genom våra sätt att tala och agera gestaltar vi oss själva och vår förståelse av livet. Vi skapar kultur. Förmågan att generera sin egen livsform tror vi gärna att människan är ensam om. Djuren lever mer instinktivt och stumt, tänker vi, enligt en inre natur som liknar ett blint öde. Jag vill berätta om en […]

Karin Zelano ny biträdande redaktör för Liberal Debatt

LD ökar i upplaga och ambitionsnivå och redaktionsledningen utökas därför med en andra biträdande redaktör. Karin Zelano, som suttit i redaktionen sedan 2013 kliver nu upp ett steg. Hallå där, Karin Zelano! Gratulerar! Hur känns det? – Roligt! LD ger möjlighet till intellektuella utsvävningar och tankeexperiment som inte hör hemma i forskarvärlden, men likväl pockar på att […]

Mr. Cameron! Dra åt helvete, please Csaba Bene perlenberg

Egoism är en farlig men vanlig motiverande faktor i politiken. Det tillhör ofta sakens natur att prioritera partiintressen före ett lands välmående. Konststycket är att låtsas att man inte gör det. Ofta löses högmodets knutar upp först då verkligheten omintetgjort politikens problemformuleringsprivilegium. »Politics is what happens when you´re busy making other plans«, för att parafrasera […]

Om djuren kunnat tala, vad hade de sagt om oss?

I skogar, sjöar, vardagsrum, ladugårdar, laboratorier och akvarier vimlar det av levande varelser som inte är människor, men som vi människor måste bestämma oss för hur vi ska betrakta och hantera. Det brukar ibland hävdas att ett samhälles moraliska kvaliteter kan mätas efter hur det behandlar dessa varelser. Det är förstås en smula klyschigt, men […]

Nummer 2 / 2016 – Liberala vägar för Norrland →

Alla nummer →