Arkiv

Corona lär oss att möta det okända tillsammans

När vi tittar på potentiella krissituationer är det lätt att fastna i det vi tror oss se eller har sett tidigare, och räkna på sannolikheter för att de inträffar igen. Vad är egentligen utsikten för att ryssen angriper oss militärt, … Fortsättning

Plikten framför allt?

Vad utmärker en framgångsrik finansminister? Att ha klarat av en ekonomisk kris kan vara ett kännetecken; att ha fått förnyat förtroende för sin regering i allmänna val kan vara ett annat. Lovord från kollegor och sakkunniga är en uppenbar indikation; … Fortsättning

Socialliberalismen inför 2020-talet

Det behövs en självständig socialliberalism i svensk politik. De gånger Liberalerna låst sig i samverkan högerut har partiet förlorat. Huvudutmaningarna för socialliberalismen på 20-talet är klimatet, rättvis fördelning, bilden av de nya svenskarna och att hävda ett synsätt som utgår … Fortsättning

Husmödrarna hade älskat EU

I min bokhylla står en utgåva av Anders Roswalls Handbok i varukännedom från 1909. Verket är en guldgruva för alla som undrar vad varorna i handeln egentligen består av, eller åtminstone vad de bestod av i början av förra seklet. … Fortsättning

De som lever i skuggorna

De lever utan uppehållstillstånd. Vissa har sökt asyl och fått avslag. Andra har fått visum för att arbeta, studera eller besöka landet som turist men stannat kvar efter att det gått ut. Många har aldrig haft något tillstånd över huvud … Fortsättning

De som trampar

Jobbet är livet! Dessutom ska det vara meningsfullt, roligt och välbetalt. Om man ännu inte hittat sin egen stig i arbetsmarknadsdjungeln är det ett perfekt tillfälle att skriva upp sig på en »hitta din ikigai«-kurs eller anlita en livscoach för … Fortsättning