Arkiv

Underskatta aldrig USA:s svarta svanar

”No collusion!”. Så löd framsidan på New York Post dagen efter att Mueller-rapporten hade släppts. Många amerikaner drog en lättnadens suck. USA:s president hade inte konspirerat med främmande makt för att vinna presidentvalet. Rapporten skapade också en känsla av återgång … Fortsättning

Nåja, vad är väl en bal på nation?

Jag sitter på ett kafé intill det akademiska kvarteret Trädgårdsgatan i Uppsala och träffar Albin Heijkenskjöld, som är nationssekreterare vid Gästrike-Hälsinge Nation. Jag vill förstå nationslivet i Uppsala, dess utveckling och drivkraften att engagera sig i det. Heijkenskjöld beskriver något … Fortsättning

När ska Andersson komma ner på jorden?

Lena Andersson utgår från naturrätten och idén om självägandet. Problemet är att hon inte är explicit med de fulla konsekvenserna av dessa postulat. Dessutom argumenterar hon för att eventuella konsekvenser är irrelevanta för att bedöma hennes liberalism. En sådan liberalism … Fortsättning

Liberalism bortom barockträdgården

Tänk dig att du promenerar i en fransk barockträdgård, kanske vid Drottningholms slott. Eller bakom Versailles. På båda sidor flankeras du av tuktade buxbomshäckar i symmetriska mönster. Framför dig sträcker sig formklippta lindar i raka led. Långt där framme sammanstrålar … Fortsättning

Vi har inte råd att vara utan en EU-armé

Digitaliseringen ställer om samhället på många sätt. Näringslivet genomgår en stark förändring pådrivet av digitalisering, automatisering och globalisering. Vår livsstil förändras lika snabbt, speciellt i Sverige.. Alla dessa förändringar av livsstil, arbetsmarknad och omvärld kan skapa antingen stor oro eller … Fortsättning