Arkiv

Nazibog truer den islandske julefred

Stängda gränser, misstänksamhet och familjer som delas. Coronaåret har gått hårt åt det nordiska samarbetet. Den gemenskap vi så länge tagit för givet har förbytts i vassa armbågar. Liberal Debatt har en lång tradition av att verka för nordiskt samarbete, … Fortsättning

Den som är försatt i bidrag är inte fri

En konstnär behöver mat, men vem ska betala för den? Och vad får det för konsekvenser för konsten? Liberal Debatts kulturredaktör Eric Luth skriver om filantropin, friheten och faran med miljöpartiets kulturpolitik. Kulturen ska vara förutsättningslös, fri från varje borde, … Fortsättning

Till de administrativa kostnadernas försvar

Ideella organisationer måste tillåtas ta på sig större administrativa utgifter. Med för stort fokus på »onödiga kostnader« från givarens sida blir det svårt att göra saker rätt, skriver Charlotte Rydh, generalsekreterare för insamlingsorganisationernas branschförening Giva Sverige. Vi är många som … Fortsättning

Man kan inte äta frihet

»Det finns många som inte gillar tvång«, skaldade Doktor Kosmos. Ofta talar tvångsmotståndare om frihet. Alltför ofta handlar det om frihet i form av Isaiah Berlins negativa frihet, där du är fri om du inte utsätts för just tvång (eller … Fortsättning