Arkiv

Rädslans feminism – om auktoritet i feministiskt tänkande

Vad säger liberal feministisk teori om auktoritet? Liberal Debatt frågade statsvetaren Helen Lindberg, som forskar i ämnet. Kritik av politisk auktoritet, makt och dominans har sedan 1600-talet varit det mest centrala och radikala idéinnehållet i feminismen. Inom feministisk teori har … Fortsättning

Topplistan: Årets liberala!

Politik är mer än långa regeringsförhandlingar. Mycket av det mediala fokuset ligger på diskussioner om hur gängvåld ska stoppas, om familjeveckan är sund politik och om pensionerna ska höjas. Trots att de mest uppmärksammade politiska striderna i Sverige i dag … Fortsättning

Särbegåvade barn glöms bort i skolan

Svensk skola bygger på principen om likvärdighet. Men i den ambitionen får vi inte tappa bort de särbegåvade barnen. För att möta dessa barns utvecklingsbehov behövs differentierad undervisning. Särskilt begåvade elever har en utsatt situation i skolan, menar Attila Szabo, … Fortsättning