Arkiv

Vi behöver barnets bullshit-detektor

Att fotografera är inte värt besväret, konstaterade författaren Gustave Flaubert redan 1849 – när vännen och journalisten Maxime du Camps kånkade runt på sin kamerautrustning under svettiga utflykter i den egyptiska ökenhettan. Kameran avtecknar i bästa fall tingens utsida, fortsatte … Fortsättning

Vem är Horace Engdahl?

»Vem är Horace Engdahl?« Skulle frågan ställas till slumpvist utvalda svenskar skulle man sannolikt få svar som »tidigare ständig sekreterare i Svenska Akademien«, »konservativ knök som tvingade bort Sara Danius«, eller andra liknande tillmälen som hade framställt honom som en … Fortsättning

SD är inte ett konservativt parti

Politikern, journalisten och opinionsbildaren Håkan Holmberg avled i augusti. Holmberg manade tidigt till vaksamhet mot Sverigedemokraternas framväxt, och i en tidigare opublicerad analys av de ideologiska skillnaderna mellan konservatismen och populismen avfärdar han Sverigedemokraternas beskrivning av sig själva som konservatismens … Fortsättning

En ny arbetslinje

På 1990- och 2000-talen vann borgerligheten en rad viktiga strider. Sverige blev en del av EU-samarbetet, de föråldrade välfärdsmonopolen bröts upp och arbetslinjen blev allmänt accepterad. Därför är risken stor att borgerligheten nu reduceras till ett slags systemförsvarare. I en … Fortsättning

Pandemin har visat oss politikens potential

Politisk vilja och potential göms ofta undan i abstrakta principer, men i kriser som Coronapandemin blir den politiska potentialen synlig och påtaglig. Flera länder har infört undantagstillstånd, och i Sverige fick regeringen utökade befogenheter. Politiker måste visa handlingskraft; samtidigt riskerar … Fortsättning

Ingen innovation utan staten?

Hur skapas nya marknader egentligen? Genom det fria företagandet, svarar alla  liberaler i kör. Men är det rätt svar? LD:s Elias Höckerfelt har läst den italiensk-amerikanska  nationalekonomen Mariana Mazzucato som menar att vi måste uppvärdera statens roll som innovationsmotor. »Det … Fortsättning