Skribent

Lennart Nordfors

Kulturpolitiken är svaret på vilket Sverige vi vill leva i

90-talets radikala libertarianer tyckte att kultur var som vilken annan vara på Hemköp. Nu utmanas den liberala kulturpolitiken av krafter som, till skillnad från libertarianerna, förstår dess vikt. De ser dess roll i formandet av framtidens samhälle. Men projektet är … Fortsättning

På djupet in i 2020-talet

I september 2017 bestämde Lennart Nordfors och jag, Karin Zelano, oss för att »gå på djupet«. Under vår ledning (och den tidigare redaktören Gabriel Ehrlings redaktörskap) lanserade vi På djupet-redaktionen med den tydliga ambitionen att erbjuda LD:s läsare längre, fördjupande … Fortsättning

Normkritik är en ulv i bekanta fårakläder

Normkritiken, eller normpedagogiken/normkreativiteten, de är alla grenar på samma träd, är i dag standardmetod i arbetet mot rasism eller könsförtryck. Vi möter den överallt – i myndigheternas handledningar, i kommunala jämställdhetsplaner, i en kurs- och utbildningsmarknad riktad mot alla slags … Fortsättning

De dominerande hannarnas återkomst är ett tecken på svåra tider

Vi lever i en tid av de utdömda ideologiernas återkomst. Knappt har vi upplevt hur den nationalistiska populismen återkommit förrän en ny sticker upp huvudet: socialdarwinismen. Socialdarwinismen är idén om att inte bara naturen, utan också det mänskliga samhället, präglas … Fortsättning

GAL-TAN-skalan är här för att stanna

Det komplicerade parlamentariska läget har lockat fram de »pragmatiska« politikerna. Men inte hos Liberalerna, som under valkampanjen valde att föra fram ett ideologiskt budskap. Att i dessa tider argumentera för mer EU fick troligen pragmatikerna att häpna, men LD:s Lennart … Fortsättning

Ny serie om hur vi skyddar demokratin

Mark Twain ska ha sagt att ingen är demokrat av naturen. Istället behövs principer och spelregler för att demokratin ska fungera. En minst lika välciterad (som felciterad) man, Winston Churchill, sa 1947 att »Demokrati är den värsta styrelseformen, med undantag … Fortsättning

Högerpopulister säkrar socialistisk skördetid

Recension: »Populistiskamanifestet« Av Göran Greider och Åsa Linderborg (Natur & Kultur, 2018) I en tid när ”Staten och kapitalet” skrålas på festerna mest för den är rolig och marxismen av många anses allmänt utslagen (förutom på några få platser, som … Fortsättning

Viktigt om Sverige före liberaliseringarna

Recension: »Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies« Av Nils Karlson (Palgrave Macmillan, 2018) Det var förbjudet att äga sin telefon. Dåvarande moderatledaren Ulf Adelsohn torskade på Arlanda medförandes en modern, trådlös, variant han köpt i utlandet. »Taxi – var god … Fortsättning

Populismens kärna är en annan syn på demokratin

Det talas mycket om »populism« och vikten av att möta eller bekämpa den. Men hur ska så ske om vi inte vet vad den innebär? LD:s Lennart Nordfors redogör för viktiga slutsatser från forskningen och försöker med hjälp av denna … Fortsättning

Nu går vi »På djupet«!

Minut för minut blir världens sig mindre lik. Till exempel visar den senaste SOM-undersökningen att svenskarnas förtroende för de flesta samhällsinstitutioner minskat stadigt sedan 1980-talet. Framförallt gäller det banker och politiska institutioner. Ett säkert sätt att bli omhuldad vore att … Fortsättning

Höger-vänster-skalan är död

Efterkrigstidens stora politiska konflikt stod kring välfärdsstaten. Partistrateger ser gärna att vi låtsas som att det fortsatt är där striden står. Men Lennart Nordfors, fil. dr i statsvetenskap, menar att det är dags att förpassa höger-vänster-skalan till historien. En nationalpopulistisk … Fortsättning

Liberal politik flyttar flyktinggränsen – inte tvärtom

Efter regeringens helomvändning i flyktingfrågan förra hösten har många i efterhand kritiska röster hörts i debatten. Till och med från liberalt håll har det hävdats att man i Sverige tidigare inte fick tala om migrationens utmaningar. Lennart Nordfors, fil. dr … Fortsättning

När media köpte kulturförklaringen

Under några omskakande veckor förändrades svensk medierapportering kring frågor som rör invandring och integration. Plötsligt hängav sig seriösa riksmedier, tillsynes ogenerat, åt uppfattningar om en kollektiv kultur bland ensamkommande flyktingbarn som förklaring till enskilda individers beteende. Lennart Nordfors, fil. dr … Fortsättning

Varför köper media så okritiskt kulturförklaringen?

En ny åsiktskorridor är på väg att etableras efter sexövergreppen i Köln och vid ”We Are Stockholm”-festivalen. Så här ser den nya etablerade sanningen ut: Flyktinginvandringen har lett till att tjejer utsätts för sexuella övergrepp vid stora evenemang. Orsaken är … Fortsättning

Lärdomen från FDP: Glöm aldrig idéerna!

Det tyska liberala partiet FDP är efter valet till Förbundsdagen närmst utplånat. De lärde sig att en valrörelse tömd på idéer är livsfarligt för ett idéparti. Ralf Frölich och Lennart Nordfors manar till svenska lärdomar – innan det är försent. … Fortsättning

På spaning efter samtalsdemokratin

Sverige har blivit en bättre demokrati ur såväl åsiktsrepresentativ som deltagarmässig synpunkt. Kvalitén i det demokratiska samtalet är det sämre ställt med. Lennart Nordfors menar att dagens stora demokratifråga är att det skapas fler sammanhang där argumenten och eftertanken tillåts … Fortsättning