Skip to content
Recension

De dominerande hannarnas återkomst är ett tecken på svåra tider

Vi lever i en tid av de utdömda ideologiernas återkomst. Knappt har vi upplevt hur den nationalistiska populismen återkommit förrän en ny sticker upp huvudet: socialdarwinismen.

Socialdarwinismen är idén om att inte bara naturen, utan också det mänskliga samhället, präglas av »the survival of the fittest«.

Jordan B Petersons 12 livsregler – ett motgift mot kaos är en överlevnadshandbok för ett sådant samhälle. Bakom pratigheten och teser som övertygar genom att de redan är allmänt accepterade (exempelvis regel 8: »säg sanningen, eller ljug åtminstone inte«) handlar den om hur vi ska rusta oss för kampen.

Bilden av människans livsvillkor är urmörk. Lidande är ofrånkomligt. Kaos lurar runt hörnet. Samhället präglas av hierarki och dominans. Ve förloraren: Petersons omtalade beskrivning av humrarnas värld – där kräftdjurens hjärnors sätt att fungera hos den som förlorar i en dominansstrid förändras och anpassar sig till att bli dominerad av andra – äger tydligen relevans också för oss människor.

I en sådan värld gäller det att ha självdisciplin och självförtroende. Man måste kunna stå rak och blicka framåt. Vi måste våga vara farliga. På så sätt kan vi maximera serotoninflödet i våra nervsystem – en förutsättning för framgång.

Peterson återkommer ofta till att hans argumentation vilar på urgamla förhållanden eller källor.

Bibeln – särskilt Gamla testamentet – citeras ofta. Släktskap med andra djur, eller med urmänniskan, är också ett tema som återkommer. Det urgamla har särskild betydelse.

Varför? Inte för att Peterson är konservativ och hyllar traditionen som självändamål, utan för att det gamla, just i kraft av sin långa historia, har visat sig ge kraft i kampen för överlevnad. Underskatta inte något som vunnit i tusentals, kanske miljontals, år!

Sålunda är könsrollerna givna – både biologiskt och historiskt. De har gällt fram till nu och konstituerar därför ordningen. Vänder vi oss emot dem öppnas dörren för kaos. Världen behöver sina dominanshannar för att hålla samman.

Många pekar på Petersons genomslag hos anhängare till alt-right rörelsen och dess släktingar. Men han är ingen vit makt-ideolog.

Attraktionskraften lär ligga på ett annat plan. Han talar till dem som anser sig svikna i ett vacuum där gamla normer tappat i kraft efter den liberala kulturradikalismens genomslag.

Samhället är en kamp, du har inget att vänta av »dom däruppe«. Skärp dig, stärk dig, rusta dig och kämpa. Man kan förstå lockelsen. Att Peterson blivit världsstjärna är ytterligare ett tecken på de svåra tider liberaler har att tampas med.

Lennart Nordfors är fil. dr i statsvetenskap, ledamot av LD:s redaktion och ordförande i demokratiorganisationen Silc.

lennart.nordfors@liberaldebatt.se