På djupet/Ledare

Ny serie om hur vi skyddar demokratin

Text: Karin Zelano & Lennart Nordfors

Mark Twain ska ha sagt att ingen är demokrat av naturen. Istället behövs principer och spelregler för att demokratin ska fungera. En minst lika välciterad (som felciterad) man, Winston Churchill, sa 1947 att »Demokrati är den värsta styrelseformen, med undantag för alla andra styrelseformer vi känner till.«

Med andra ord, demokratin är inget vi kan ta för givet. Tvärtom är den ett styrelseskick som kräver tydliga och rättvisa spelregler, aktiva medborgare och ansvarsfulla politiker.

I bjärt kontrast mot efterkrigstidens optimism och demokratiseringsvåg är era länder i Europa och världen på väg i en illiberal riktning. I hela världen är den fria granskande pressen ifrågasatt, politiker och domare utsätts för hat och hot, och motsättningar mellan olika grupper politiseras av nationalistiska och populistiska krafter.

Mot bakgrund av den utvecklingen och med start i detta nummer kommer På Djupet publicera en serie essäer om demokratins utmaningar.

I detta nummer skriver Bengt Westerberg om hur demokratin ställs inför ett dilemma när illiberala krafter vinner kraft. Motgiftet måste vara att försvara värden som tagits för givna i efterkrigstiden, att övertygande visa varför mänskliga rättigheter som yttrandefrihet, föreningsfrihet och rättsstat är viktiga och värda att kämpa för.

I den andra texten tar Olle Wästberg avstamp i observationen att det svenska systemet är relativt oskyddat i den händelse att auktoritära politiska krafter kommer till makten. Wästberg föreslår en rad åtgärder för att höja trösklarna för en framtida auktoritär regering, inte minst säkra domstolars och mediernas oberoende.

I nästa nummer kommer Olof Petersson, professor i statsvetenskap, att analysera det svenska systemets försvarsmekanismer mer i detalj: hur robust är det svenska styrelseskicket mot möjliga försök att föra landet mot mer auktoritärt styre?

»På djupet« skapades under 2017 för att ge plats år djupare resonemang och längre, reflekterande analyser. Få ämnen känns mer förtjänta och lämpade för ett sådant format än demokratin och dess utmaningar. Vi vill gärna ha tips och förslag på skribenter och ämnen och uppmuntrar våra läsare att höra av sig till oss i redaktionen med tankar och idéer på vad kommande texter kan handla om.

Med förhoppning om tankeväckande läsning,

»På djupet«-redaktionen

Karin Zelano och Lennart Nordfors
padjupet@liberaldebatt.se

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr