Skip to content
På djupet/Ledare

Nu går vi »På djupet«!

Minut för minut blir världens sig mindre lik. Till exempel visar den senaste SOM-undersökningen att svenskarnas förtroende för de flesta samhällsinstitutioner minskat stadigt sedan 1980-talet. Framförallt gäller det banker och politiska institutioner. Ett säkert sätt att bli omhuldad vore att oja sig, skylla på förändrat informationsutbud och måla upp hemska framtidsscenarier. Men mer skeptiska medborgare kan också vara en sund effekt av ökat informationsflöde.

»Att vara liberal är att vara kluven«, sa Folkpartiledaren Gunnar Helén på 1970-talet, ett citat som bland annat använts för att illustrera Jan Björklunds velighet och brist på tydligt program för partiet Liberalerna. Det är synd. Att vara kluven är inte detsamma som att vara velig, att inte ha en åsikt eller inte kunna bestämma sig.

Kluvenhet är nämligen populismens och doktrindyrkandets motsats. Man kan fint argumentera för en ståndpunkt samtidigt som man är medveten om att fenomenet man diskuterar är komplicerat. Med dessa rader lanserar vi satsningen »På djupet«: en ny del av tidningen som ägnas åt (ännu) längre fördjupande texter.

»På Djupet« ska vara just kluvenhetens triumf. Målet är inte att sätta punkt i en diskussion, utan att injicera substans. Vi som utgör den nya »På djupet«-redaktionen ser fram emot texter i historia, sport, geografi, filosofi, statsvetenskap, matematik med mer. Utöver att välkomna specialister och nördar lite överallt ifrån, hoppas vi att fler verksamma vid svenska universitet tar chansen att berätta om sin forskning. Forskningsartiklar och avhandlingar stoltserar gärna med att ha såväl utomvetenskaplig som inomvetenskaplig relevans, men den förstnämnda glöms ofta bort.

I denna första På Djupet tar sig Lennart Nordfors an högerpopulismens väsen, sprängkraft och utbredning, med särskilt fokus på Östeuropa. I den andra texten sammanfattar Mikael Holmgren resultaten från sin avhandling »Partisan Politics and Institutional Choice in Public Bureaucracies« (Göteborgs Universitet), som skrapar på bilden av den svenska byråkratin som politiskt oberoende. Med ett unikt dataset visar Holmgren hur politiska hänsyn styr vilka myndigheter som blir till, avvecklas, finns kvar och vem som leder dem. Och kanske viktigast av allt: vänstern och högern är lika goda kålsupare i det här avseendet.

Mycket nöje!

Karin
Zelano
,
redaktör »På djupet« och biträdande redaktör för LD.

karin.zelano@liberaldebatt.se

Lennart
Nordfors

lennart.nordfors@liberaldebatt.se