Skip to content
På djupet/Ledare

På djupet in i 2020-talet

I september 2017 bestämde Lennart Nordfors och jag, Karin Zelano, oss för att »gå på djupet«. Under vår ledning (och den tidigare redaktören Gabriel Ehrlings redaktörskap) lanserade vi På djupet-redaktionen med den tydliga ambitionen att erbjuda LD:s läsare längre, fördjupande texter på samhällsaktuella teman.

Två år senare blickar vi tillbaka på texter av statsvetare, före detta ministrar, journalister, ekonomer, EU-parlamentariker och riksdagsledamöter på vitt skilda teman: från kanslihushögern på 1980-talet och digitaliseringen av vården till offentlig upphandling, normkritik och Jesus.

Vi är så glada över alla briljanta människor som har bidragit till På djupet sedan starten och vill fortsätta fira »kluvenhetens triumf« under Matildas och Emmas redaktörskap. Vi kommer att göra det med en förstärkt redaktion. Från och med nästa nummer kommer Elias Collin att sälla sig till vår duo.

När vi lanserade På Djupet konstaterade vi att »kluvenhet är populismens och doktrindyrkandets motsats. Man kan fint argumentera för en ståndpunkt samtidigt som man är medveten om att fenomenet man diskuterar är komplicerat.« Behovet av reflektion, eftertänksamhet och diskussion i komplicerade frågor har inte minskat sedan dess. Åsikter förväntas komma direkt, journalister ombeds arbeta snabbt och politiska budskap ska helst gå att formulera i en tweet.

Jag är trött på Instagram, jag är trött på att det förekommer drev som all press, all media hakar på. Jag är trött på presidenter som har starka åsikter… vad som helst. Att i stället ställa frågan ‹jaha… kan det vara så?›.

Så sa skådespelaren Eva Dahlman när hon hyllade valet av Mattias Andersson som ny konstnärlig ledare på Dramaten. Även om just Instagram inte ska behöva stå skott för alla protester mot snabbt snurrande hjul och förenklingar i komplexa frågor fångar Dahlmans ord något viktigt. Nämligen att det finns en efterfrågan på nyanserade och öppna resonemang i viktiga frågor. Texter som inte låtsas att livet, samhället eller världen är enklare än vad de är.

Vår ambition är att På djupet ska möta den efterfrågan. Vi välkomnar förslag på ämnen och skribenter – det är bara att mejla någon av oss i redaktionen.

Vi önskar er mycket nöje och reflektion.

Redaktionen,

Elias Collin

Karin Zelano

Lennart Nordfors