Skip to content


Nummer 4 / 2017

Luftburen planekonomi är skadlig för hälsan

Vissa saker går det onekligen mode i och nu vill landsting och regioner lösa allt fler verksamheter i kommunförbund. Henrik Johansson varnar för äventyr långt utanför den offentliga kompetensen. Han menar också att »privatiseringar« får skulden för sådant som egentligen följer av bristande upphandlingskompetens. Märkliga ägandeformer förefaller bli allt vanligare bland landsting och regioner. Inte […]

Fler borde möta framgångar som Philip Roth

Mycket sägs vara som Donald Trump. Politiska motståndare, klickjagande medier – ja till och med en Nobelpristagare i litteratur – »är Trump«, »möjliggör Trump« eller »utgör Trumpifiering«. Dessutom kan allas politiska hjärtefrågor kopplas till att »motverka Trump«: Fastighetsmogulen sägs bara kunna tappa väljarstöd om västvärlden får konkurrenskraftiga skatter, utraderade inkomstklyftor eller en uppvärderad mansroll. Även […]

Bespara mig era ängsliga märkningar

Denna text är en kritik. Kritiken vill belysa ett ämne ur en ny vinkel. Läsaren svarar för att ta kritiken på allvar. En helg i juli reste jag med tåg genom lövskog och förbi fält mot Dalarna. Mitt färdsällskap var, förutom min mormor, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter samt en roman av Karin Boye. Jag […]

Nu är en bra tid att börja besinna sig

Recension: »Andrum: Om stölden av en flyktingkris och om de bestulna« av Viktor Banke (Norstedts, 2017) »Tid att besinna sig. Tillfälle att göra någonting.« Med bland annat de orden beskriver Svenska Akademiens ordbok ordet andrum. Det är också så Sveriges »andrum« i flyktingpolitiken motiverades den 24 november 2015. Regeringen förklarade att antalet personer som söker […]

Är du trött på Stockholm? Jamen, flytta härifrån då!

Stockholm har blivit kallt. Det tycker i alla fall författaren Mustafa Can, som i SvD (19/8) beskriver hur han känner sig förfrämligad. Uppvuxen i en by i Kurdistan drömde han alltid om staden, den myllrande, anonyma och kreativa samlingspunkten för människor som är »på väg«. Tillslut hamnade han i Stockholm. Men livet blev inte som han […]

Svenska myndigheter är inte så oberoende som vi tror

Med jämna mellanrum diskuteras hur vi kan göra våra förvaltningsmyndigheter mer effektiva, kompetenta, och opartiska. Sällan diskuteras dock länken mellan politiskt handlingsutrymme och förvaltningens organisation. Statsvetaren Mikael Holmgren visar hur regeringsskiften påverkar myndigheters resurser och mandat. Sveriges statsförvaltning bär på ett olöst mysterium. 1974 års regeringsform meddelar att alla förvaltningsmyndigheter står självständiga från de politiska […]

Populismens kärna är en annan syn på demokratin

Det talas mycket om »populism« och vikten av att möta eller bekämpa den. Men hur ska så ske om vi inte vet vad den innebär? LD:s Lennart Nordfors redogör för viktiga slutsatser från forskningen och försöker med hjälp av denna bättre förstå Sverigedemokraterna. »Invandringspolitiken är bara en tillämpning« skriver Håkan Holmberg i sin idéanalys1 av […]

Nu går vi »På djupet«!

Minut för minut blir världens sig mindre lik. Till exempel visar den senaste SOM-undersökningen att svenskarnas förtroende för de flesta samhällsinstitutioner minskat stadigt sedan 1980-talet. Framförallt gäller det banker och politiska institutioner. Ett säkert sätt att bli omhuldad vore att oja sig, skylla på förändrat informationsutbud och måla upp hemska framtidsscenarier. Men mer skeptiska medborgare […]

Presseko LD 3/2014

Under rubriken »Frihet: idépolitisk mötesplats eller partipolitisk vattendelare?« utforskade LD i samverkan med socialdemokratiska Tiden Magasin de idémässiga förutsättningarna för samverkan mellan liberaler och socialdemokrater. Redan när samarbetet offentliggjordes genom en debattartikel i Aftonbladet orsakade det stor uppståndelse. Utöver inslag och debatter i SVT och Sveriges Radios Studio Ett så gav temanumret, och det gemensamma […]

När Socialdemokraterna är som alla andra partier minskar behovet av en borgerlig allians

Det klassiska för liberala ungdomsförbundare är att de tagit alla partiers program, lagt dem bredvid varandra och sedan kommit fram till var de hör hemma. Det är ett plugghästbeteende som står i kontrast till de flesta människors grund för att bestämma parti. I förra Liberal Debatt (3/2017) skriver Gabriel Ehrling: »Min första politiska insikt var […]

Vår behandling av de afghanska ungdomarna är inte anständig

Sedan regeringens kovändning i flyktingfrågan är mottot att asylprocessen ska vara »ordnad«. Tidigare hovrättsråd Nanna Töcksberg Zelano, som engagerat sig i flera ensamkommandes öde, menar att Migrationsverkets hantering av dem är allt annat än detta. En tjänsteman på Migrationsverket uppmanar en förtvivlad ung människa att ljuga inför afghanska ambassaden om att han »verkligen vill resa […]

Varför vill inte regeringen att OECD granskar?

Regeringen berättade nyligen att man avstår från att delta i en OECD-granskning av kvaliteten i den högre utbildningen. Centerstudenters ordförande Simon Palme menar att detta är en del i ett större mönster där värdet av utomstående utvärdering ifrågasätts. Vem granskar egentligen myndigheter, kvalitet och slöseri i offentlig verksamhet? Inte många, om de socialdemokratiska ministrarna får […]

När den ryska lögnen blir till sanning

I våras besökte Rysslands ambassadör i Sverige föreningen Heimdal i Uppsala. Ekonomhistorikern Henrik Malm Lindberg besökte föredraget som blev en riktig skräckupplevelse. När jag sätter mig till rätta i Ihresalen på Uppsala universitet känner jag omgående att det är något som inte stämmer. Mannen på scenen är Rysslands ambassadör Viktor Ivanovitj Tatarintsev. Tatarintsev är Rysslands, […]

Den bortglömda statliga IT-skandalen

Brottsligheten förändras med tekniken. Men när ska staten ha rätt att ta sig in i våra datorer och telefoner? LD:s Amelia Andersdotter beskriver hur polis och åklagare i smyg försöker utveckla metoder med vilka de kränker den personliga integriteten. I oktober 2012 blev en svensk medborgare sannolikt utsatt för ett brott. Brottet är dokumenterat, det […]

Otryggt, otacksamt och bitvis helt orimligt – Varför vara journalist år 2017?

Medieföretagen påstår sig vilja konkurrera med »kvalitet« men är sällan beredda att satsa på de som ska levererar den. Frilansjournalisten Malin Ekman menar att de stora arbetsgivarna i mediebranschen måste förändra hur de ser på sina medarbetare. Sällan har det med sådant eftertryck som nu orerats om kvalitet i betydelsen oberoende förstklassig journalistik. Det är […]

Land ska med politik byggas

I debatten om »svenska värderingar« anförs från liberalt håll ofta att staten ska vara »neutral« och att det därmed räcker medborgare i Sverige följer lagarna. Statsvetaren Clara Sandelind menar att detta bygger på en grov förenkling av hur lagar uppkommer, vad de är och vilken roll de spelar i ett samhälle. I ett väldelat blogginlägg […]

Den vår de svaga kallar höst

Att göra ett nummer av en tidskrift är en känsloladdad process. Som redaktör känner man sig alltid lite (mer) gråhårig efteråt. Men det är också en mycket speciell känsla att hålla den färdiga produkten i handen. Inte minst infinner sig känslan av att ha gjort något hyfsat beständigt. Till skillnad från på nätet kan man […]

Nummer 3 / 2017 – Går frihet att förena med jämlikhet? →

Alla nummer →