Skip to content

Bertil Ohlin


Nummer 5 / 2013

Vi har glömt småföretagarna

Såväl ekonomen som politikern Bertil Ohlin såg skapandet av de goda förutsättningarna som målet med en ekonomisk politik. Entreprenörskap och ökat småföretagande var en självklar del. Docent Karl Wennberg menar att vi i dag låtit detta falla till en fråga om sociala skyddsnät och glömt frågorna som verkligen står i vägen för företagande. I Folkpartiet […]

En baskisk fågel Fenix

BILBAO, staden som var en hamn innan den blev stad, vände under 1990-talet ryggen mot havet. Industrikrisen hade slagit hårt mot ekonomin och stadens invånare kunde inte längre förlita sig på sin traditionella försörjning. Genom en serie politiska beslut påbörjades en förnyelse av Bilbaos och Baskiens ekonomiska struktur. Området står i dag ut i recessionens […]

Liberal utmaning – 50 år senare

I år är det 50 år sedan Bertil Ohlin skrev den politiska debattboken Liberal utmaning. I dag är många av Ohlins förslag självklara. Vägen dit var allt annat. Sebastian Sundel, mastersstudent i statsvetenskap, lyfter den halvsekelgamla brandfacklan. När Bertil Ohlin år 1963 gav ut Liberal utmaning hade han varit Folkpartiets ordförande i nitton år. Som […]

Det var så mycket enklare för Ohlin

Internationellt erkänd för sin akademiska gärning. Liberal Debatts Joakim Rönnbäck ser en Ohlin som, trots att han var en stilig karl, nog hade haft det svårt på Twitter. Bertil Ohlin ledde Folkpartiet till hissnande 24,4 procent och skakade det socialdemokratiska maktinnehavet. Naturligt tar dagens folkpartister därför ofta och gärna Ohlin till intäkt för egna idéer […]

Jag kan ej följa dig!

Recension av Expeditionen, Min kärlekshistoria av Bea Uusma När Bea Uusma var på en tråkig fest i mitten av 1990-talet tog hon ut en bok ur värdparets bokhylla. Boken handlade om Andrés polarexpedition. Hon blev som besatt av historien, och idag, över femton år senare, vet hon allt om händelsen. Polarexpeditionen är ett perfekt ”cold […]

Väck åter den glömda ideologen

Ohlins hjärta klappade för samhällets mest utsatta. Liberal Debatts Karin Pihl menar att Folkpartiets väg framåt måste vara att återuppliva den gamle ledarens ideal om det sociala ansvarstagandet. Professor Bertil Ohlin blev internationellt erkänd. Han var mannen som introducerade keynesianismen i Sverige och år 1977 fick han Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred […]

Ohlins ”alternativ” skapade borgerligheten

Bertil Ohlin såg sig inte själv tillhöra, och än mindre leda, något ”borgerligt block”. Insikten att det behövdes ett tydligt alternativ till Socialdemokraterna kom dock att forma dagens borgerliga politiker. Martin Liby Alonso, doktorand i statsvetenskap vid MIT, diskuterar arvet efter Bertil Ohlin. Knappa tio år efter att Bertil Ohlin lämnade partiledarposten i Folkpartiet satte […]

Ohlin och Hedlund – två män i mitten

Den ene ledde oppositionen mot regeringen där den andre var minister. Ändå var Bertil Ohlin och Gunnar Hedlund överens om målet. Riksdagsledamot Emil Källström (C) berättar om en samsyn som lika gärna kunde ha mynnat ut i ett samgående. Mycket har skrivits och sagts om samarbete mellan Centerpartiet och Folkpartiet. Med jämna mellanrum dyker frågan […]

Da Vinci startade aldrig friskola

Sedan slutet av 1980-talet har svensk ekonomi genomgått en historisk liberalisering. När vi från borgerligt håll suckar över det socialdemokratiska Sverige kan det vara värt att minnas denna utveckling, och att den politiskt kan spåras till båda sidor om blockgränsen. Skadligheten i tidigare regleringar och skatter blev genom inflation och kris synliga för de flesta. […]

Vad ska vi med Ohlin till?

Bertil Ohlin var legendarisk partiledare för Folkpartiet, Nobelpristagare och den som formulerade den svenska socialliberalismen tidigast. Trots det är det få som läser Ohlin i dag. Patrick Krassén, tidigare redaktör för Liberal Debatt, föreslår ett nytt sätt att läsa Ohlin. Det är min uppfattning att yngre liberaler i dag sällan har läst Bertil Ohlin – […]

”Jag vet inte om det är liberalism eller demokrati – det skiter jag i!”

”Landsbygden kommer att bli ett av våra riktigt stora problem.” Det finns bara en Marit Paulsen. Inte konstigt därför att entusiasmen var stor när hon bestämde sig för att kandidera i Europaparlamentsvalet 2009. Förra gången det begav sig, i valet 1999, fick Paulsen 217 000 personkryss. När vi ses i Bryssel är det för att […]

Hur lite invandring tål landsbygden?

Dalarna har aldrig varit brunt. Nej, det hemlandskap som jag nu återvänt till är präglat av 1900-talets industri: malmen, stålet, pappersmassan. Här har den starka socialdemokratin gjort starkare organisering av främlingsfientligheten ogörlig. Tio av Dalarnas kommuner styrs i dag av socialdemokratiska kommunalråd. Resterade fem styrs av centerpartistiska. Mycket till höger om den Gunnar Hedlund inspirerade […]

En tvär ålänning upptäcker Ohlin

Bertil Ohlin satte ära i att aldrig hänfalla åt grova förenklingar av en komplex verklighet. Detta gjorde honom respekterad, men det var också en svaghet i en politisk värld där de säkra och enkla svaren premierades. Liberal Debatts Lucas Hermans upptäcker nationalekonomen och politikern som aldrig tvekade inför att ompröva och ifrågasätta vedertagna dogmer. ”Bertil […]

Rätt agerat kan Centerpartiet ha framtiden för sig

Omväxling förnöjer. Liberal Debatt skickae sin biträdande redaktör Emma Söderberg Majanen, till vardags vice ordförande i LUF, på Centerpartiets förbundsstämma i Karlstad. Som folkpartist i färd att besöka en centerstämma är det enkelt att bli irriterande säker över sin egen förträfflighet, på det sätt folkpartister ibland har en tendens att bli. ”Visst, ni har råd […]

Fel att skrota integrationspolitiken

Från höger till vänster döms nu integrationspolitiken ut som felaktig i grunden. Amanda Björkman menar i stället att felet är att politiken fortfarande handlar om invandrare – inte integration. Integrationsdebatten haltar. Under det senaste året har den nått en punkt där fokus inte längre är på hur integrationspolitiken bäst kan och bör fungera, utan om […]

”Ofullbordat en del av det Ohlinska arvet”

Folkpartiledaren Bertil Ohlin har fått en egen gata. Den korta gatbiten ligger passande nog bredvid Handelshögskolan i Stockholm, och invigdes av utbildningspolitikern Lotta Edholm efter skolans årliga föreläsning till Bertil Ohlins minne. Gatan utgör en bit av vad som tidigare kallades Saltmätargatan. Det kan tyckas lite ofullbordat att en ledande politiker och professor har fått […]

”Så lyfts fattiga nationer”

Salen fylls i rasande fart, från prång och vrår kommer studenter, statssekreterare och andra intresserade till KAW-salen på Handelshögskolan i Stockholm. Lokalen är så packad att folk står och sitter på varje möjlig yta, och till slut tvingas arrangörerna ge upp och flytta till aulan. Harvardprofessorn James Robinson är i Stockholm för att hålla årets […]

”Det blir i bästa fall en pseudo-frigörelse”

Jag brinner för feminism och såg fram emot att än en gång få utmana min egen uppfattning. Jag kan inte säga att jag blev besviken. Det börjar med Svend Dahl och Andreas Bergströms artikel En manlig feminism där det stora dilemmat med liberal feminism framkommer direkt: en liberal kan erkänna förtryckande strukturer (kvinnors underordning i […]

”Män presumeras vara bättre – på allt från att sitta i styrelse till att hålla popklubb”

Feministglasögonormar, för att parafrasera Gudrun Schyman, svänger ofta till vänster. Enligt bilden som tecknades i den senaste Liberal Debatt beror detta delvis på de höga förväntningarna på politikens förmåga att förändra. Tidskriftens förra nummer hade tema liberal feminism och det genomgående budskapet var tydligt: för den som vill se män och kvinnor behandlas lika, men […]

”Du får bara välja från yoghurt-hyllan”

Feminismen som idé har gamla liberala anor från 1700- och 1800-talet. Liberaler banade exempelvis väg för rösträttsrörelsen. Artikeln om manlig feminism i senaste numret av Liberal Debatt är förvisso uppfriskande läsning. Men påfallande många artiklar handlar om varför åtgärd X eller lagförslag Y inte ska genomdrivas. Har den radikala liberala feministiska debatten ersatts av en […]

”Det är bara ett skämt!”

I det senaste numret av Liberal Debatt diskuteras liberal feminism ur flera perspektiv. Ett saknas dock. Humorn och skämtet som verktyg, eller för den delen motstånd i strävan mot ett mer jämställt samhälle. Efter åtta år och hela min ungdomstid i humorbranschen har jag ofta reflekterat över humorns roll i den politiska debatten och dess […]

"Den förvirrande tystnaden är talande”

”Strukturalismen, eller det sätt ordet används i praktiken, är något av ett samlingsnamn för att förklara makt och maktrelationer i samhället. Och om det är något som förenar alla vänsterns idéer, från de historiematerialistiska till dagens intersektionella analys är att samhället och allt inom det kan förklaras utifrån maktrelationer och analysen av dessa”, skriver Adam Cwejman […]

Plats på scen för professor Ohlin

När jag ombads vikariera som generalsekreterare för Ohlininstitutet trodde jag ärligt talat knappt att det var sant. Utan att ha besökt mer än några enstaka av tankesmedjans arrangemang kände jag instinktiv vördnad inför den store socialliberalens institut. På plats blev det med tiden tydligt att arvet efter Bertil Ohlin behöver vitaliseras. För även om den […]

Nummer 4 / 2013 – Liberal feminism →

Alla nummer →