Ledare

Att fly verkligheten är också att konfrontera den

Text: Matilda Molander & Emma Høen Bustos

Realismen upplever en renässans. Kanske är det Donald Trumps och den postmaterialistiska vänsterns upplösning av universella sanningar som har fått oss att längta tillbaka till en objektiv, materiell verklighet. Allt fler efterfrågar fastare ramar för politiken, en minsta gemensamma nämnare till verklighetsbeskrivning som vi alla kan förhålla oss till.

Tätt sammankopplad är återgången till en materialistisk syn på verkligheten. Inte minst en ny generation socialdemokrater, med ideologer som Payam Moula i spetsen, vurmar för detta. Enligt Moula är det världens objektiva tillstånd som påverkar hur vi ser på politiken, inte idéerna själva. Att vilja begränsa invandringen blir därmed en realistisk reaktion på samhällets objektiva tillstånd, inte en konsekvens av till exempel främlingsfientliga idéer.

Mitt i det surrealistiska skådespel som utgör den amerikanska presidentvalskampanjen kan tankar som tar ner oss på jorden kännas befriande gripbara. Ändå är det till drömmar och idéer vi människor ofta söker oss. Att fly verkligheten är inte bara ett trivsamt tidsfördriv vi ägnar oss åt på fritiden genom att kliva in i böckernas eller tv-seriernas fantasivärldar. Det är förmågan att föreställa oss ett bättre liv som driver mänskligheten framåt. Abstrakta idéer om frihet och rättvisa driver demonstranter i Belarus på kollisionskurs med kravallpolisens högst verkliga batonger och tårgaspistoler. Belarusernas frihetskamp beskrivs av Liberal Debatts tidigare chefredaktör Gabriel Ehrling Perers i detta nummer som vid en viktig tröskelpunkt.

Förlorar vi förmågan att fantisera förlorar vi också förmågan till empati, blir oförmögna att sätta oss in i den andres situation. Sprider den identitetspolitiskt präglade kulturdebatten ut sig på bred front, där endast den med levda erfarenheter har rätt att skildra och kommentera vissa verkligheter, riskerar vi att skapa ett samhälle dominerat av föreställningsanalfabeter. Det kan få farliga konsekvenser för den politiska utvecklingen.

Ännu mer oroväckande är att det praktiska verktyg som möjliggör förflyttning mellan tid, rum och identiteter är på väg att rosta bort bland unga: Läskunnigheten minskar drastiskt. Åt detta ägnar vi därför en stor del av det nummer du nu håller i dina händer. Att förflytta sig mentalt får aldrig bli en klassfråga.

Välkommen till ett nytt nummer av Liberal Debatt, där vi slår ett slag för eskapism. Att fly verkligheten kanske inte omedelbart förbättrar den, men kan ändå vara ett sätt att konfrontera dess orättvisor.

Emma Høen Bustos

Matilda Molander

chefredaktörer och ansvariga utgivare

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr