Skip to content

Artiklar av Emanuel Örtengren


Öppna EU:s dörr för Ukraina

Att ge Ukraina kandidatstatus i EU kan tyckas vara en symbolisk handling, skriver Emanuel Örtengren, men även symboliska gester är betydelsefulla i det här läget.

Den kinesiska staten bestämmer vad du ser på bio

Den kinesiska censurmaskinen lyckas förebygga kritiska kulturella skildringar, skriver Emanuel Örtengren.

Vårda arvet efter Alliansen

Alliansen är död på nationell nivå, men det finns gott om lärdomar att dra från vad som lade grunden för ett historiskt framgångsrikt borgerligt ...

En ny arbetslinje

På 1990- och 2000-talen vann borgerligheten en rad viktiga strider. Sverige blev en del av EU-samarbetet, de föråldrade välfärdsmonopolen bröts upp och arbetslinjen blev allmänt ...

Välfärden står inför nya vägval

På 1990- och 2000-talen vann borgerligheten en rad viktiga strider. Sverige blev en del av EU-samarbetet, de föråldrade välfärdsmonopolen bröts upp och arbetslinjen blev allmänt ...

Svensken är fortfarande en motvillig europé

Allmänhetens inställning till svenskt EU-medlemskap har aldrig varit mer positiv. Trots det är Sverige ett motsträvigt medlemsland, skriver Emanuel Örtengren.