Skribent

Emanuel Örtengren

Svensken är fortfarande en motvillig europé

På 90- och 00-talen vann borgerligheten en rad viktiga strider. Sverige blev en del av EU-samarbetet, de föråldrade välfärdsmonopolen bröts upp, och arbetslinjen blev allmänt accepterad. Därför är risken stor att borgerligheten nu reduceras till ett slags systemförsvarare. I en … Fortsättning