Skip to content

Artiklar av Clara Sandelind


Samtycke är ingen garant för sexuell frihet

Vid sidan om Linda Skugges OnlyFans finns viktigare frågor om fritt sex. Statsvetaren Clara Sandelind menar att samtycke inte räcker som grund för sexuell frihet.

Liberalism kan inte tämja nationalism

Tron att liberalismen kan tygla nationalismen är naiv, menar statsvetaren Clara Sandelind.

Nationalism är inte en lösning på liberalismens problem

Statsvetaren Clara Sandelind menar att om liberalismen har problem så är nationalism inte lösningen.

Därför borde liberaler säga nej till Tidöavtalet

Tidöavtalet innebär en omläggning av migrationspolitiken. Clara Sandelind och Karin H. Zelano förklarar vad den innebär ur en liberal synvinkel.

Svenskheten varken frigör eller förtrycker

Är det bara nationalister som bör intressera sig för svenskheten? Nej, menar statsvetaren Clara Sandelind, eftersom kulturell identitet är existentiellt viktigt samt avgörande för hur ...

Land ska med politik byggas

I debatten om »svenska värderingar« anförs från liberalt håll ofta att staten ska vara »neutral« och att det därmed räcker medborgare i Sverige följer lagarna.

Europa behöver en ny sorts gemenskap

En tolkning av det brittiska valresultatet är att väljarna avvisat internationaliseringen. Men det finns andra tolkningar. Clara Sandelind, fil. dr i statsvetenskap, argumenterar för en ...

»Kultur« är inte liberalismens fiende

Idén att människan kan slå sig helt fri från kulturell påverkan är en illusion, och skapar en skev bild av förutsättningarna för autonomi. Det skriver ...

Nationalism för liberaler

Susanna Birgersson förspråkar i »Det som förloras utåt ska vinnas inåt – Danmark från Kierkeaard till Kjærsgaard« en »liberal nationalism« bakom vilken människorna kan samlas, ...

Hur mäter man rasism?

I både Storbritannien och Sverige har rasismen minskat dramatiskt de senaste 30 åren. Den som söker förklaringen till framgångarna för främlingsfientliga partier i ökad rasism ...