Därför behövs en prisreglering av mat

Den fria marknaden förmår inte sätta ett rättvisande värde på livsmedel, skriver Anna Ek.