Skribent

Karin Pettersson

Varför kommer debatten om internet aldrig igång?

När entreprenörers största dröm är att få sin idé uppköpt av en handfull storföretag har marknaden misslyckats. I andra länder befinner sig frågor om monopol och marknadsmekanismer på internet i centrum av den politiska diskussionen – i Sverige lyser de … Fortsättning