Skip to content

Artiklar av Christer Nylander


Svenska liberalers identitet – vad säger forskningen?

Ohlininstitutet har sammanställt den tillgängliga forskningen om vilka dagens svenska liberaler är.

Därför får marknadsliberaler aldrig igenom sin kulturpolitik

Den liberalt sinnade delen av borgerligheten bör skaffa sig en ny bärande idé kring kulturpolitiken, skriver Christer Nylander.

Tänk om SD-väljarna är landsbygdens liberaler?

Sverigedemokraternas framgångar är ett tecken på de auktoritära krafternas återkomst på den konservativa landsbygden. Eller? Christer Nylander (L) funderar.

De flesta av oss lever mittemellan någonstans och varsomhelst

David Goodharts berättelse om någonstansare och varsomhelstare har fäst sig, trots att de flesta människor i verkligheten pendlar mellan de två identiteterna. Konfliktlinjen lockar med ...

Liberalismen som motkraft

Samhällsklimatet missgynnar liberala reformer. Liberala grundtankar ifrågasätts. I det läget ska inte ett liberalt parti söka framgång genom att fånga vinden utan tvärtom fungera som ...

Dags att erkänna frihetens baksida

Liberalismens stora landvinningar under efterkrigstiden har bidragit till att spränga många av de bojor som tidigare höll människor tillbaka. Men när familj, klass och nationalitet ...