Så blev Finland liberalt

Den finlandssvenske tänkaren Anders Chydenius försvarstal för yttrandefrihet och näringsfrihet markerar på många sätt starten för den finska och svenska liberalismen. Men vad hände sedan? Den finske forskaren Jens Grandell skriver Finlands liberala historia.