Skribent

Patrick Krassén

Plikten framför allt?

Vad utmärker en framgångsrik finansminister? Att ha klarat av en ekonomisk kris kan vara ett kännetecken; att ha fått förnyat förtroende för sin regering i allmänna val kan vara ett annat. Lovord från kollegor och sakkunniga är en uppenbar indikation; … Fortsättning

Fina anekdoter men för lite ideolgi i »Leijonkungens« bok

Lars Leijonborg har med sin memoarbok Kris och framgång. Mitt halvsekel i politiken åstadkommit en förvisso ofullständig, men ändå givande historieskrivning om Folkpartiets inre liv under ett antal decennier, med vilket han är tätt förknippad. Boken ger dock mer än … Fortsättning

Systemkritisk skördetid kom bort

Recension: »HQgate« av Jenny Hedelin och Christen Ager-Hanssens (Ekerlids Förlag, 2016) Blir en partsinlaga per automatik mindre trovärdig, för att det är en partsinlaga, oavsett vad innehållet är? Den frågan ställde jag mig när jag började läsa Jenny Hedelin och … Fortsättning

Den »sene« Hayeks liberalism var begränsad

Simon Westbergs artikel om Friedrich Hayek i LD 2015/5 var särskilt intressant, eftersom den inte handlade om migrationspolitik i allmänhet, utan om vad en liberalt ideologiskt grundad syn på migration kan innefatta. Som Westberg skriver är Hayek en av de … Fortsättning

Frisk fläkt i väst

RECENSION: »Liberalisme på norsk« av Sveinung Rotevatn (Civita, 2014)     Sveinung Rotevatn, ung och frispråkig ledamot av Stortinget i Norge, har skrivit boken Liberalisme på norsk (Civita, 2014). Rotevatn valdes in i parlamentet för Venstre ifjol och var innan … Fortsättning

Vad ska vi med Ohlin till?

Bertil Ohlin var legendarisk partiledare för Folkpartiet, Nobelpristagare och den som formulerade den svenska socialliberalismen tidigast. Trots det är det få som läser Ohlin i dag. Patrick Krassén, tidigare redaktör för Liberal Debatt, föreslår ett nytt sätt att läsa Ohlin. … Fortsättning