Skip to content

Artiklar av Linnea Lindquist


Vi står i ett paradigmskifte i synen på skolan – med enskilda elever som vinnare

Det är positivt att regeringen närmar sig en mer kollektivistisk utgångspunkt i skolpolitiken. Tillsammans med en högre grad av likvärdighet och ett fokus på grundläggande ...

Vad gör vi med barnen som inte kan prata något språk?

Rektorn Linnea Lindqvist skriver om utmaningen att undervisa halvspråkiga barn.

Stress, ångest och skolval

Skolvalet leder till möjlighetsstress och ofrihet, menar rektorn Linnea Lindquist.