Skip to content

Artiklar av Hugo Burén


Svenska liberalers identitet – vad säger forskningen?

Ohlininstitutet har sammanställt den tillgängliga forskningen om vilka dagens svenska liberaler är.

Socialdemokraterna har också ett ansvar för den fula valrörelsen

Uppgiften att skapa ett bättre politiskt samtal ligger inte bara på högern, skriver ekonomistudenten Hugo Burén.

Vänsterrörelsen måste se sig själv i spegeln

Politiken ska se till att Sverige blir ett land där man poängterar social och ekonomisk rörlighet, skriver Hugo Burén.

Sossar och hockeyspelare bygger inte Norrlands framtid

Avfolkning och rostbälte har bytts mot framtidstro och grön industriexplosion norr om Dalälven. Men på den politiska kartan är Norrland fortfarande rött, rött, rött, skriver ...