Skip to content

Artiklar av Fredrik Segerfeldt


Frankrikes svåra fantomsmärtor

I hexagonen är kolonialismen dagspolitik snarare än historia, och man har ännu inte förlikat sig med tanken på att landet numera är just en hexagon.