Skip to content
Foto: Ryan Faulkner-Hogg/Unsplash
Foto: Ryan Faulkner-Hogg/Unsplash
Debatt | Sverigedemokraterna

Så blir det att leva i SD-Sverige 2034

Hur kommer Sverige att se ut om ett decennium ifall högern vinner höstens val? Jonas Franzon (C), aktiv i kommunpolitiken i Eskilstuna, tecknar en mörk bild av framtiden.

Centerpartiet vill bevara och utveckla den liberala demokratin. Den är vår största styrka när vi modigt tar oss an dagens och morgondagens problem och skapar ett öppet, fritt och pluralistiskt samhälle. Moderaterna och Kristdemokraterna med Liberalerna i släptåg vill nu i grunden ändra på vårt västerländska liberala samhälle och föra det i en nationalistisk och auktoritär riktning genom samarbetet med SD, ett parti som öppet hyllas av exempelvis Ulf Kristersson (M). Den här texten riktar sig till alla samvetsgranna liberaler och inte till SD med dess hätska svans. Se det som ett liberalt resonemang om framtiden som den skulle kunna bli:

Vi befinner oss i Sverige år 2034. Fortfarande regerar M, KD och L med stöd av Sverigedemokraterna. Medan M och KD samt ett räddhågset L står för den ekonomiska politiken dikterar SD kultur-, skol- och utbildningspolitiken. SD lägger dock mest kraft på den politik de betecknar som kampen – mot mångfald och mångkultur.

Precis som redan har skett i Skåne, tas nu symboler för mångfald systematiskt bort ur det offentliga rummet i Sverige. År 2034 har regnbågsflaggan förbjudits helt och SD har kommit långt i sin strävan att gå tillbaka till en stadsbild som man anser rådde på 1960-talet (se SD:s principprogram s. 13). Kommunala tjänstemän arbetar nu för att fjärma det som SD anser som främmande i Sverige ur stadsbilden, och ibland liknar det närmast förföljelse när näringstillstånd dras in. Medborgare uppmanas anmäla regelbrott genom den så kallade civilkuragelagen. Biblioteken rensas från böcker och annat material på andra språk än svenskan, vilket vi redan kring 2020 såg tydliga tecken på i Skåne.

Skolan har 2034 starkt segregerats genom de avskilda förberedelseskolorna (se SD:s kommunpolitiska inriktningsprogram s. 24). Därifrån det är mycket svårt för elever med invandrarbakgrund att kvala in till en, så att säga, vanlig skola. Särskilt svårt är det för elever som anses ha en bakgrund som ”proffsmigranter” (en benämning som SD redan 2022 började använda om i stort sett alla utomeuropeiska flyktingar och invandrare). Alla lärare kontrolleras mer eller mindre av SD:s politiker, och skolpersonal som inte ställer upp på SD:s syn får lämna sina arbeten (jämför Skåne och Skurup). Formuleringarna om människors lika värde har strukits ur läroplanerna som skrivits om i nationalistisk anda. I historieundervisningen har vissa begrepp, såsom undfallenhetspolitik, bannlysts. Som förebildsland i arbetet med den nya läroplanen har SD haft Ungern.

I det nationalistiska Sverige år 2034 står kärnfamiljen absolut högst i kurs, med tydliga olika roller för män och kvinnor (se SD:s principprogram s. 15). Feministiskt betonad forskning på högskolor och universitet beviljas inte längre medel eftersom politiker avgör samhällelig och vetenskaplig relevans, och i familjepolitiken märks en återgång till 1970-talets praxis i fråga om bland annat könsfördelning av uttagna föräldradagar. Det anses som det mest naturliga att kvinnorna stannar hemma med barnen så länge det behövs.

När offentliga byggnader byggs ska nya och mer nationalistiska direktiv tillämpas, vilket resulterat i en återgång till en mer konservativ arkitektur (ett av Mattias Karlssons [SD] skötebarn). Den offentliga konsten måste likaså godkännas av så kallade skönhetsråd (se SD-motion från 2021/22). Konst får inte utmana eller provocera, och detta får återspeglingar i hela konstvärlden, som går i en reaktionär riktning. När det nya riksdagshuset står färdigt 2034, utbrister en journalist på Sveriges radio, som nu liksom övrig public service närmast kontrolleras av SD, att det inte så lite påminner om Putins palats vid Svarta havet. Journalisten får lämna sitt arbete.

I augusti 2022 är detta en förhoppningsvis tillspetsad framtidssyn på ett Sverige som kulturellt präglas av SD. Om man läser om SD-Skåne i medier, studerar parti- och principprogram samt SD-tankesmedjan Oikos utstakningar, så finner man dock att det mesta ovan redan går att utläsa. Vem såg det inte komma? Liberala väljare som vill ha allt annat än en antiliberal utveckling av Sverige har ett verkligt liberalt parti att rösta på: Centerpartiet. Vi vill ha ett öppet och demokratiskt samhälle, med mångfald och kulturell öppenhet.

Jonas Franzon

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt!

Är ukrainska flyktingar viktigare än afghanska? Intervju med Lena Halldenius

Den breda mitten är det enda som kan rädda oss från talmansrundor nu

Från Sverigebygget till Sverigeflöjeln? Intervju med bokaktuella Moa Berglöf

Liberalerna är inget kappvändarparti