Skribent

Olle Wästberg

Kriser slår hårdare mot den som inte är förberedd

Att förutse vad som ska hända med världsekonomin är ingen barnlek. Osynliga faror lurar bakom varje hörn och de största farorna är ofta dem som inte går att förutspå. En av dem som varit med och hanterat finanskriser är Olle … Fortsättning

Vargen står för dörren – stärk grundlagarna nu!

Sverige är inte immunt mot den typ av antidemokratiska omvälvningarna vi sett i andra länder. Förutsättningarna finns också i Sverige och SD ser Ungern som en förebild. Grundlagarna bör stärkas för att höja trösklarna för en möjlig framtida auktoritär utveckling, … Fortsättning

En vitalare och mer direkt demokrati

Den breda folkliga förankringen har gått förlorad och trots allt fler uppdrag upplever partiernas förtroendevalda sina egna möjlig­heter till reell påverkan som små. Olle Wästberg, ordförande i Demokratiutredningen som nyligen presenterade sitt slutbetänkande, stakar ut vägen några steg framåt. Ingenting … Fortsättning