Skribent

Olle Wästberg

Vargen står för dörren – stärk grundlagarna nu!

Sverige är inte immunt mot den typ av antidemokratiska omvälvningarna vi sett i andra länder. Förutsättningarna finns också i Sverige och SD ser Ungern som en förebild. Grundlagarna bör stärkas för att höja trösklarna för en möjlig framtida auktoritär utveckling, … Fortsättning

En vitalare och mer direkt demokrati

Den breda folkliga förankringen har gått förlorad och trots allt fler uppdrag upplever partiernas förtroendevalda sina egna möjlig­heter till reell påverkan som små. Olle Wästberg, ordförande i Demokratiutredningen som nyligen presenterade sitt slutbetänkande, stakar ut vägen några steg framåt. Ingenting … Fortsättning