Skribent

Alex Voronov

Kampen mot oligarkerna

ODESSA Det är inte bara proryska separatister och Vladimir Putin som plågar den ukrainska demokratin. Samtidigt utkämpas en tyst och ojämn kamp mot korruption och de roffarbaroner som under årtionden fritt har kunnat forma utvecklingen efter eget tycke. Alex Voronov … Fortsättning

Ett liberalt svar till högern

Trots att möjligheten att göra sin röst hörd aldrig varit större så finns sedan några år en utbredd uppfattning om att det finns vissa saker man »inte får säga« i Sverige. Främst av dessa, att man inte får »problematisera« invandringen … Fortsättning

Putin tog makt genom piskor och morötter

Den 31 december 1999 meddelade Rysslands president Boris Jeltsin sin avgång i ett dramatiskt tv-tal. Tillfället var väl valt – nyårsafton och millennieskifte. Den traditionella nyårshälsningen lästes upp av premiärministern och den samma dag tillförordnade presidenten Vladimir Putin. Ett tjusigare … Fortsättning