Skip to content
Foto: James Sullivan/Unsplash
Foto: James Sullivan/Unsplash
Debatt | Moderaterna

MUF ska inte bara följa partiet

Tidöavtalet innehåller reformer som fokuserar på Sveriges mest akuta problem. Utöver dem måste Moderaterna våga driva liberal politik inom framför allt bostads-, arbetsmarknads- och skattepolitiken. Det är MUF:s uppgift att driva M i den riktningen skriver Matilda Ekeblad som ställer upp till omval som förbundsordförande för Moderata ungdomsförbundet.

Trots att Moderaterna backade i riksdagsvalet ökade väljarstödet bland unga. Enligt SVT:s vallokalsundersökningar röstade mer än var fjärde förstagångsväljare på Moderaterna. I Skolvalet var resultatet ännu bättre. 27 procent röstade moderat.

Unga är, till skillnad från den äldre generationen, missnöjda med det höga skattetrycket och mer positiva till vinstdrivande företag i välfärden.

Det visar tydligt att unga vill ha en förändring och ger en tydlig fingervisning om vart det politiska landskapet är på väg. Unga är, till skillnad från den äldre generationen, missnöjda med det höga skattetrycket och mer positiva till vinstdrivande företag i välfärden.

Moderaterna utgör numera den politiska mitten i svensk politik, åtminstone bland unga. Det ger oss möjlighet att tänka större. För den som vill se fler liberala reformer är 2020-talet ett guldläge. I åratal har borgerligheten triangulerat bort sig själv för att framstå mer valbar. Nu finns möjlighet att bygga nya majoriteter för att öka friheten.

I åratal har borgerligheten triangulerat bort sig själv för att framstå mer valbar. Nu finns möjlighet att bygga nya majoriteter för att öka friheten.

Tidöavtalet är en solid grund för att ta tag i Sveriges mest akuta problem. Men många av de stora frågorna lyser med sin frånvaro. För MUF handlar de kommande åren om att våga ta ut svängarna. Vi ska varken bli regeringens ungdomsförbund eller börja anpassa oss efter vad vänsterdebattörer på Twitter tycker. Fördelen med att vara ett ungdomsförbund är att vi kan blicka bortom nästa val. En viktig lärdom från senast vi ledde regeringen är att MUF inte får fastna i att följa partiet, för att som mest utmana i småfrågor.

Det finns huvudsakligen tre områden där det finns stora reformbehov, men begränsad politisk verkstad:

Det första är bostadsmarknaden. Systemet med reglerade hyror spelade ut sin roll för länge sedan. Skillnaden mellan insiders och outsiders på bostadsmarknaden blir bara större. Bostadsbristen drabbar unga särskilt hårt när det är svårt att få tag på tillgängliga hyresrätter. Regellättnader och fri hyressättning måste bli verklighet.

Det andra är arbetsmarknaden. Trots att januaripartierna drev igenom en omfattande reform lämnar arbetsmarknaden mycket att önska. Det syns inte minst på den höga arbetslösheten bland utrikes födda. Arbetsgivare måste få större flexibilitet att anställa. Fackens inflytande behöver minska så att balansen mot arbetsgivarna blir jämnare.

Det tredje området är skatterna. Det är positivt att den nya regeringen ska sänka skatten på sparande och arbete. Löftet om ett skattehöjarstopp – att skattetrycket inte ska öka under mandatperioden – är också lovvärt. Men Sverige har fortfarande bland de högsta skattetrycken i världen. Många kommuner och regioner kämpar med att få ihop sina skatteunderlag. Sverige behöver en ordentlig skattereform, inte mer lappande och lagande, för att främja arbete och sparande.

När väljarkåren rör sig högerut är det en möjlighet att pressa på för mer frihetliga reformer. Många har pekat på att sådana reformer lyser med sin frånvaro i den här regeringsförklaringen. MUF:s uppgift kan inte bara vara att klaga på regeringen. Vi måste staka ut en egen linje. Det är så vi formar regeringsförklaringen för 2026.

Matilda Ekebladh

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!

Även högern måste tala om moralfrågor

Moderaterna måste lära sig att älska svensk frihet