Skip to content
Ledare | Moderaterna

Även högern måste tala om moralfrågor

I slutet av 2020 tillträdde Matilda Ekeblad som ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Nu vill hon ta MUF i en mer progressiv riktning och erbjuda ett tydligt högeralternativ i moralfrågor som jämställdhet och klimat, men hur? I en linjetext förklarar hon varför frågor som rättvisa, jämlikhet och solidaritet bör vara centrala även för liberala moderater.

När Berlinmuren revs vann högern slaget om hur den globala ekonomin skulle se ut, men när debatten rullat vidare står borgerligheten allt för ofta kvar och stampar på samma plats. Borgerlighetens argumentation fokuserar på marknadsekonomins goda konsekvenser, och det är lätt att visa grafer över hur frihandel drastiskt minskat den absoluta fattigdomen, att peka på uträkningar som visar hur skattesänkningar genom dynamiska effekter kan öka skatteintäkterna, och påtala den positiva effekt marknadsmekanismer kan ha på den offentliga sektorn. Ändå har det ständiga fokuset på en konsekvensbaserad ekonomisk argumentation allt för ofta lett till att borgerligheten lämnat walk over i den moraliska debatten.

Den som inte kan bestämma över sin egen lön, sin egen mark eller sina egen konsumtion är inte fri att utforma sitt eget liv.

När det kommer till diskussionen om moraliska begrepp som rättvisa, jämlikhet och solidaritet är det vänstern som tillåts använda sina begreppsdefinitioner, och sätta ramarna för den politiska debatten. Högerns ekonomiska fokus är i sig inte konstigt. Den som inte kan bestämma över sin egen lön, sin egen mark eller sina egen konsumtion är inte fri att utforma sitt eget liv. Men det ekonomiska perspektivet saknar en moralisk dimension. Där är det i stället vänstern som dominerar den moraliska debatten.

Exempelvis har begreppet jämlikhet i dag en vänsterklang, åsyftandes en jämlik fördelning av tillgångar som ska uppnås genom en långtgående omfördelning. Det är en väsentlig skillnad från när begreppet först började användas av upplysningstänkare för att beskriva att människor var jämlikar av naturen och därför hade samma grundläggande rättigheter.

Grunden för friheten är varje människas okränkbara värde. När den friheten kränks i syfte att jämna ut ekonomiska skillnader kvävs människans initiativrikedom. Utan respekt för medborgarnas rättigheter, finns ingen frihet. Jämlikhetstanken motiverar därför att det finns en rättsstat där alla behandlas lika inför lagen och den motiverar på samma sätt en god miljö.

Insikten om att mänskligt liv kan vara hotat på grund av ett förändrat klimat engagerar otroligt många i min generation.

Insikten om att mänskligt liv kan vara hotat på grund av ett förändrat klimat engagerar otroligt många i min generation. Följderna av växthusgasutsläpp kan medföra irreversibla skador, negativa konsekvenserna som drabbar alla. Här måste borgerligheten visa på att marknadsekonomin är ett måste för att lösa miljöproblemen. Välstånd och innovation ger förutsättningar för nya drivmedel och energikällor att växa fram men marknadsekonomin behöver verka inom ramar där människor fattar ansvarsfulla beslut. Miljö- och klimatpolitiken ska alltid utgå från principen att den som smutsar ner också ska betala för det. Här måste politiken skapa spelregler och hitta ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Den mest rimliga åtgärden är att fastställa ett globalt pris på koldioxidutsläpp, i stället för de särregleringar som i dag präglar klimatpolitiken.

För vänstern används miljö- och klimatpolitiken som en ursäkt för samma plansocialism som förr. Men det är varken jämlikt eller solidariskt att vilja begränsa enskildas frihet för politiska mål. Kraven från vänster att riva upp decennier av ekonomiska framsteg möjliggörs av att högern inte har klarat av att upprätta ett moraliskt försvar för friheten. Ska borgerligheten ta tillbaka kommandot i den ständigt pågående idéstriden måste man våga utmana vänsterns monopolställning på den moraliska arenan.

Jag är optimistisk. Som förbundsordförande vill jag söka svaren på hur Sverige får en hållbar framtid. Jag vill att MUF ska fortsätta att vara Sveriges riktiga höger, men jag vill också att vi ska bli den riktiga högern i fler politiska frågor än vad vi är i dag. Jämställdheten, klimatet och framtidens arbetsmarknad behöver mer äganderätt, framtidstro och utveckling. Under min tid som ordförande ska MUF vara alternativet för de unga som tror att Sverige och världen kan mer och kan bättre. MUF ska vara ett ungdomsförbund för hoppfulla.

Matilda Ekeblad

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!