Skip to content
Regeringen vill öppna för mer religiösa inslag i skolundervisningen. Foto: Kyo Azuma/Unsplash
Regeringen vill öppna för mer religiösa inslag i skolundervisningen. Foto: Kyo Azuma/Unsplash
Debatt | Religionsfrihet

Regeringens förslag öppnar för mer religiösa inslag i skolor

I en proposition som riksdagen ska besluta om den 14 juni öppnas upp för obegränsad religiös undervisning i religiösa friskolor. Det vore stick i stäv med strävan att hålla skolundervisningen icke-konfessionell, skriver professor emeritus i företagsekonomi Ingemund Hägg.

Religioner hör hemma i civilsamhället. Där är det fritt fram för troende att utöva religion, verka för fler medlemmar och undervisa i religioner. I skolväsendet har religioner också en given plats – i ämnet religionskunskap, med undervisning om religioner.

Tyvärr riskerar en proposition (2021/22:157) från regeringen att luckra upp den här åtskillnaden och ge religionen fritt spelrum i skolan.

Redan i dag finns möjlighet för religiösa friskolor att ha konfessionella inslag under skoldagen. Den här möjligheten vill regeringen utvidga på ett sätt som gör det möjligt att ha mycket religiösa inslag och det när som helst under skoldagen.

Redan i dag finns möjlighet för religiösa friskolor att ha konfessionella inslag under skoldagen. Den här möjligheten vill regeringen utvidga på ett sätt som gör det möjligt att ha mycket religiösa inslag och det när som helst under skoldagen.

I kapitel 1 paragraf 7 i skollagen föreslår regeringen  först att deltagande i konfessionella inslag alltid ska vara frivilligt för eleven, det vill säga vad som gäller idag. Vidare ”ett konfessionellt inslag ska avgränsas från andra aktiviteter i utbildningen” vilket är bra. Men sedan kommer det: ”Om det i undantagsfall inte är möjligt att avgränsa ett konfessionellt inslag” så får det vara en del av övrig utbildning. Här ges huvudmannen möjlighet att påstå att avgränsning inte är möjlig och öppna upp för många ”undantag”.

I samma paragraf föreslås att vid fristående förskolor (obs förskolor!) får konfessionella inslag ”endast förekomma i begränsad omfattning”.  För fristående skolor anges inget sådant villkor. Det räcker med att de förläggs ”vid sådana tillfällen som huvudmannen skriftligen har informerat om” till elever och vårdnadshavare.

Regeringens förslag är uppseendeväckande. Förutsatt att huvudmannen ordentligt informerar så finns det inga gränser för hur många eller hur mycket religiösa inslag en skola får ha i undervisningen.

Regeringens förslag är uppseendeväckande. Förutsatt att huvudmannen ordentligt informerar så finns det inga gränser för hur många eller hur mycket religiösa inslag en skola får ha i undervisningen. Förutom den givna begränsningen att det finns gränser för hur lång en skoldag får vara, samt att timplanerna måste fullgöras.

Ett alternativ till regeringens förslag som borde vara acceptabelt både för skolväsendet och för konfessionella huvudmän är en sammanhållen skoldag utan konfessionella inslag. Möjlighet finns då för frivilliga konfessionella inslag före och efter denna sammanhållna skoldag efter huvudmannens önskan. Självklart vore det också möjligt för elever att, som nu, själva ha konfessionella aktiviteter under själva skoldagen.

Ingemund Hägg

Gillar du det du läste? Teckna en prenumeration på Liberal Debatt!

Den svenska religionsfriheten är inte så stark som vi tror

Nej, Gud behöver inga särskilda rättigheter