Skribent

Ingemund Hägg

Så uteslöts liberaler med rötter i nazismen

Freiheitlice Partei Österreichs (FPÖ)– ett österrikiskt parti med rötter i nazismen – accepterades i Liberala Internationalen (LI) under nästan femton år. Hur kunde det bli så? Ingemund Hägg, som själv var aktiv medlem av LI, ger en redogörelse för den … Fortsättning

Den franska staten är inte så sekulär som fransmännen tror

Tanken om den sekulära staten – Laïcité – försvaras av alla och används som förevändning för allehanda politiska förslag. Men vilken idé kan försvaras av både Macron och Le Pen? Ingemund Hägg, professor emeritus i företagsekonomi vid Uppsala universitet, reder … Fortsättning

Min liberalism

Det kan synas pretentiöst att skriva om min liberalism. Vad jag gör här är att i all korthet lyfta fram drag i liberalismen som är särskilt betydelsefulla för mig. Individen och individens värdighet (human dignity) är liberalismens kärna och grundbult. … Fortsättning