Kulturarvet som Sverigedemokraterna glömde

Eric Luth frågar sig om inte Sverigedemokraterna är världens sämsta nationalister.