Skribent

Virve Ivarsson

Tre kulturtips till män i kris

Björn Gustavsson intervjuas i SVT:s »Robins«: Aldrig har ett Youtubeklipp fångat manlighetens kris så bra som det som dyker upp på skärmen när man söker på »Björn Gustafsson + Robins«. De hetsiga argumenten från Robin och Felix Herngren om att … Fortsättning

Brödraskapet brister i de mansdominerade partierna

De svenska partier som domineras av manliga väljare gynnar på flera sätt män. Desto mer tycks deras politik dock gynna män som håller sig till traditionellt manliga sysselsättningar och vanor – än den tycks öka männens generella chanser att komma … Fortsättning