Skribent

Ulf Öfverberg

En liberal stat är en stark stat

Liberalt tänkande har alltid handlar om behovet av en stark stat. Pandemins effekter visar detta med än större eftertryck. På en rad områden måste den statliga styrningen nu öka. Ytterst handlar det om att stå upp för liberala värderingar, skriver … Fortsättning