Skribent

Tove Lifvendahl

Gör först, prata sedan

Ofta saluförs en vacker samling ord och symboliska insatser som kvitto för medvetet socialt ansvar. Tove Lifvendahl har träffat Malmös kommunala fastighetsbolag MKB som med kunden i fokus gör verklig skillnad. ”Vi har inte velat använda CSR-begreppet tidigare, eftersom vi … Fortsättning