Skribent

Petrus Olander

Policyförändringar i efterdyningarna av Covid-19

Tanken på coronapandemin som en brytningspunkt bortom vilken en annorlunda, bättre framtid väntar är kittlande. Det troligaste är dock att krisen leder till att starka grupper i samhället får igenom förslag de redan tidigare arbetat för att förverkliga, snarare än … Fortsättning