Skip to content

Artiklar av Oscar Matti


Slutreplik: Walkover är inget alternativ

Läs även: Det öppna samtalet och dess fiender Replik: Matti och Onn uppvisar liberal naivitet om politisk debatt Jesper Ahlin Marceta replikerar på vår senaste ...

Det öppna samtalet och dess fiender

”There is the greatest difference between presuming an opinion to be true, because, with every opportunity for contesting it, it has not been refuted, and ...