Skip to content

Artiklar av Karl Wennberg


Vilken politik skapar växande företag?

Undantaget krafter långt till vänster som är skeptiska till företagandet i största allmänhet så omhuldas småföretagen och småföretagarna av i stort sett alla politiker. De ...

Staten måste backa från universiteten

Den rödgröna regeringen vill få den presenterade forskningspropositionen att framstå som ett slag för ökad samverkan. Karl Wennberg, professor i företagsekonomi, ser i stället ett illa ...

Vi har glömt småföretagarna

Såväl ekonomen som politikern Bertil Ohlin såg skapandet av de goda förutsättningarna som målet med en ekonomisk politik. Entreprenörskap och ökat småföretagande var en självklar ...