Skip to content

Artiklar av Jacob Dexe


Datan och Leviatan – kan liberalismen hantera övervakningsekonomin?

I frågan om övervakningsekonomin har vänstern tagit problemformuleringsprivilegiet. Marknaden har skapat problemet och marknaden kan inte lösa det. Men det liberala svaret är inte givet, ...

Vems är egentligen informationen?

Kommunikation sker snabbare än någonsin. Privat information sprids och sparas i svåröverskådlig omfattning. Jacob Dexe, forskningsassistent vid tankesmedjan Fores, beskriver hur den personliga integriteten och ...