Skribent

Ida Ölmedal

Staden med ett särskilt sound

Malmö är inte staden som överrumplar en med visuell skönhet. Som nyinflyttad från Stockholm saknar jag svindeln från vatten, himmel, broar och räls. Där hade jag varje morgon känslan av att betrakta civilisationen från en enslig höjd. I Malmö är … Fortsättning

Demokratin måste få skava – låt rasisterna ställa ut!

Parallellt med det gångna årets debatt kring tryckfriheten rasar en strid om yttrandefrihetens gränser: Hur obekväm ska man egentligen få vara i offentliga rum? Och vilket ansvar har de personer och institutioner som förfogar över dessa för de åsikter som … Fortsättning