Skribent

Erik Thyselius

Är världen redo för Tyskland efter Merkel?

1963 anordnades den första säkerhetskonferensen i München av den före detta officeren och motståndsmannen Ewald-Heinrich von Kleist. Bland de knappa sextio gästerna återfanns Henry Kissinger och Helmut Schmidt. Med åren har konferensen kommit att bli en av världens mest betydelsefulla … Fortsättning