Skribent

Erik Thyselius

Nyliberalerna i tyska AfD

I takt med tilltagande islam- och invandringskritik har de ekonomiska frågorna hos tyska AfD hamnat alltmer i skymundan. Vid närmare granskning finner man i dag flera marknadsliberala reformförslag i partiets idéprogram. Men det är långt ifrån säkert att de liberala … Fortsättning

Är världen redo för Tyskland efter Merkel?

1963 anordnades den första säkerhetskonferensen i München av den före detta officeren och motståndsmannen Ewald-Heinrich von Kleist. Bland de knappa sextio gästerna återfanns Henry Kissinger och Helmut Schmidt. Med åren har konferensen kommit att bli en av världens mest betydelsefulla … Fortsättning