Skip to content

Artiklar av Benny Lindholm


»Asylrätten är inte perfekt, men den fungerar«

Svar direkt till professor Anders Lindbom ”Det bästa blir lätt det godas fiende i flyktingfrågan”. Enligt Eurostat finns över en miljon asylsökande i EU som vistas här ...

»I dag ska i stället flyktingarna förhindras från att rasera välfärdsstaten. Det tycks som ett eko från förr.«

Svar till professor Anders Lindboms artikel ”En human flyktingpolitik bortom asylrätten” I Barbro Hedvalls bok Vår rättmätiga plats beskrivs hur rösträttskvinnorna i motpropagandan utmålades som svikare. De ...

Åter till de akademiska idealen

Kunskapsskolan måste kompletteras med en politik för bildning och fritt kunskapssökande i högskolan. Benny Lindholm, ordförande i Liberala studenters, ifrågasätter regeringens fokus på elitsatsningar och ...