Skribent

Benny Lindholm

»Asylrätten är inte perfekt, men den fungerar«

Svar direkt till professor Anders Lindbom ”Det bästa blir lätt det godas fiende i flyktingfrågan”. Enligt Eurostat finns över en miljon asylsökande i EU som vistas här lagligen i väntan på beslut. Sedan 2010 har närmare 800 000 beviljats asyl i unionen. … Fortsättning

Åter till de akademiska idealen

Kunskapsskolan måste kompletteras med en politik för bildning och fritt kunskapssökande i högskolan. Benny Lindholm, ordförande i Liberala studenters, ifrågasätter regeringens fokus på elitsatsningar och arbetsmarknadsanknytning i den högre utbildningen. Söker man på ordet ”bildning” på regeringens hemsida får man … Fortsättning