Skip to content
Demokratiprotester i Hong Kong. Pasu Au Yeung, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Demokratiprotester i Hong Kong. Pasu Au Yeung, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
Debatt | Kina

Låt Gui Minhai fira nästa födelsedag i Sverige – Ersätt den tysta diplomatin med hårda sanktioner

Tomma ord räcker inte för att stötta Gui Minhai. EU måste införa sanktioner mot Kina och öppna dörrarna för Hongkongs invånare, skriver Liberala Studenters riksordförande Hannes Snabb på Gui Minhais födelsedag.

Under en lång tid kunde demokratin i Hongkong bringa hopp om ett friare Kina. Men trots löften om ”ett land, två system”, skulle det komma att bli tvärtom. Modellen som skulle säkerställa en hög grad av autonomi för hongkongborna, med kapitalism och  medborgerliga friheter, var aldrig ömsesidigt skapad för att bevaras. Med införandet av den nationella säkerhetslagen 2020 kastades istället en skugga över regionens framtid och i dag utgör Hongkong snarare ett exempel på vad kinesiska löften betyder i praktiken. 

EU:s reaktion på situationen har hittills varit otillräcklig. Även om Europaparlamentet antagit resolutioner som kritiserar Kinas agerande och försvarar Hongkongs autonomi, har verkställandet av konkreta åtgärder varit bristfälligt. För en union vars grund bygger på mänskliga rättigheter och demokrati är det hög tid att agera mer kraftfullt och konsekvent.

För en union vars grund bygger på mänskliga rättigheter och demokrati är det hög tid att agera mer kraftfullt och konsekvent.

Först och främst behandlar EU fortfarande handeln med Hongkong annorlunda än den med resten av Kina. Det är en föråldrad modell som EU behöver sätta stopp för. Genom att upprätthålla frihandelsavtalet ger EU ett indirekt stöd till Kinas inskränkningar av Hongkongs autonomi och bara genom att avsluta avtalet kan vi sända en tydlig signal om att engagemanget för mänskliga rättigheter inte går att kompromissa med.

Vidare borde EU följa Kanada samt flera andra västländer och sjösätta ett europeiskt ”livbåtsprogram”. I praktiken skulle ett sådant innebära förenklade asylansökningsprocesser och nya möjligheter för arbets- och studievisum för dem som i dag lever under den kinesiska regimens förtryck. Genom att underlätta för Hongkongbor att få tillträde till europeisk arbetsmarknad och utbildningssystem ger vi inte bara dem en chans till en bättre framtid, utan stärker också vår egen konkurrenskraft mot diktaturen genom välkomnandet av kompetensen.

Slutligen måste EU fördubbla sina ansträngningar för att frigöra alla samvetsfångar i Kina och på andra håll i världen. I dag, den femte maj, fyller Gui Minhai år. Han har suttit fängslad i över tre tusen dagar, och hade resolutionerna varit tillräckliga hade inte hans tid i fångenskap fortsatt sitt obönhörliga tickande. Låt istället hans födelsedag påminna oss om de samvetsfångar som fängslats av diktaturen och att våra ord inte har varit tillräckliga.

När Kina kvävt det framtidshopp som en gång funnits, har Europa stått på sidan och sett på. Låt oss tända hoppet igen. Bara genom att fylla de tomma orden med sanktioner kan EU visa sitt genuina stöd för dem som varje dag för kampen mot den kinesiska regimens förtryck.

Hannes Snabb

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!

Taiwan behöver vårt stöd i försvaret av demokratin

Den kinesiska staten bestämmer vad du ser på bio