Skip to content
Foto: Vernon Raineil Cenzon/Unsplash
Foto: Vernon Raineil Cenzon/Unsplash
Debatt | Taiwan

Taiwan behöver vårt stöd i försvaret av demokratin

När Taiwan går till val är det mer än arbetslöshet och en åldrande befolkning som står på spel. Liberalernas EU-parlamentskandidat Simona Mohamsson skriver om de demokratiska utmaningarna i skuggan av Kina.

Taiwans val den 13 januari är bland de första av mer än 40 nationella val som hålls runt om i världen i år. Det kommer att avgöra presidentskapet och den lagstiftande församlingen som styr 23,5 miljoner människor på en ö ungefär lika stor som Belgien. Men valet har även stora konsekvenser för världen.

För Taiwans väljare finns en mängd aktuella frågor. Levnadskostnader, bostäder, arbetsrätt, jordbävningar, utbildning och äldreomsorg för att nämna några. Taiwan har en åldrande befolkning och det finns ett betydande välståndsgap med låga minimilöner. Men det är tyvärr inte det enda Taiwans väljare har att ta hänsyn till. På andra sidan Taiwansundet förbereder Peking för att ta över. I dag är Taiwan frontlinjen för demokratier som försöker motarbeta Kinas kognitiva krigföring. Att valet kretsar sig kring hanteringen av Kinas påtryckningar gör det svårt för omvärlden att se bort eller tro att Taiwan kan vinna kampen om sitt självbestämmande utan hjälp från omvärlden.

Sedan Xi Jinping 2013 blev president för Folkrepubliken Kina, har regimens vision om ett Kina blivit allt mer uttalad.

Sedan Xi Jinping 2013 blev president för Folkrepubliken Kina, har regimens vision om ett Kina blivit allt mer uttalad. Han har vid två olika tillfällen förklarat att separationen mellan Kina och Taiwan ”inte bör överlämnas till kommande generation”. I stället visar Xi tydligt att Taiwans öde måste avgöras under hans tid vid makten. I ett senare tal med fokus på Taiwan som hölls i januari 2019 anförde Xi att ”vårt land måste återförenas och kommer säkert att återförenas”. Peking har kränkt Taiwans luftförsvarszon, men tros inte ha kapaciteten för en fullskalig invasion, ännu.

När Taiwan senast gick till presidentval kändes hotet mer påtagligt. Protesterna i Hongkong och de beslutade tillslagen mot demokratirörelsen var färskt i minnet, och en viktig del av nuvarande president Tsai Ing-Wens framgångsrika kampanj för att bli omvald. Men även i år är den viktigaste skillnaden mellan de tre presidentkandidaterna just synen på Kina som ett hot mot Taiwans existens. Nuvarande vicepresident, Lai Ching-te har lovat att fortsätta ansträngningarna för att upprätthålla status quo, och har utformat valet som ett val mellan ”diktatur och demokrati”. Klistermärken, affischer och sociala medier fyllda med slogan Team Taiwan, gör att det kanske inte är konstigt att Pekings primära mål är att se partiet förlora makten.

Mot honom står Hou Yu-ih, för det största oppositionspartiet Kuomintang (KMT) som säger sig vara en röst för fred framför krig. Det är populärt i Peking.

Utöver de båda huvudkandidaterna finns Taiwan People’s Party’s kandidat Ko Wen-je som påstår sig erbjuda en i stort sett odefinierad ”mellanväg”, och nyligen sa ”rösta DPP för konflikt; rösta KMT för kapitulation”.

Oavsett vem som blir president så är ön ett fönster för demokrati i en region som präglas av ett aggressivt Kina.

Kina försöker att isolera ön diplomatiskt. Peking har fått nio av Taipeis formella allierade att vända sig ifrån Taiwan med konsekvensen att endast 13 länder fortsatt erkänner Taiwan som ett självständigt land. Under pandemin 2020 utestängde Kina till och med Taiwan från det årliga mötet för WHO i Genève, trots att ön sågs som en framgångssaga i hanteringen av pandemin. Samtidigt har Kina ökat det militära trycket på Taiwan.

En sak är säker, att oavsett vem som blir president så är ön ett fönster för demokrati i en region som präglas av ett aggressivt Kina. Blickarna finns kvar på oss, vad är vi beredda att göra för att stödja en demokrati i frontlinjen mot Kina?

Simona Mohamsson

Gillar du det du läste? Stöd Liberal Debatt genom att teckna en prenumeration!

Alex Nilsson: Är det nästa kommissionsordförande jag lyssnar på?